opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Istotne założenia ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Działalność z wykorzystaniem automatów do gier

Czy prowadzenie działalności z wykorzystaniem urządzeń rozrywkowych podlega ustawie o grach hazardowych?
24.02.2020

Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenie w POKL

Czy wydatek na wynagrodzenie za pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby będącej jednocześnie zatrudnionej u Beneficjenta na podstawie umowy o pracę można uznać za kwalifikowalny?
24.02.2020

Przedsięwzięcia oddziałujące na środowisko

Jakie przedsięwzięcia można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
24.02.2020

Odpowiedzialność za kradzież towaru z pojazdu

Czy kierowca samochodu ponosi odpowiedzialność za skutki kradzieży towaru z naczepy?
24.02.2020

Mobbing w miejscu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
24.02.2020

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Jakie są różnice między umową najmu a umową dzierżawy?
24.02.2020

Rozliczanie usług transportowych

Czy nowe zasady rozliczeń usług transportowych zaproponowane przez kontrahenta zapewnią spółce prawidłowe rozliczenie podatku?
24.02.2020

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej

Komu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?
24.02.2020

Limit pomocy de minimis w spółkach komandytowych

Czy udzielenie pomocy de minimis spółce będącej komplementariuszem w trzech spółkach komandytowych powoduje, że beneficjentem wsparcia jest cała grupa podmiotów?
24.02.2020

Usterka w lokalu wydzielonym

Czy usterkę, do której doszło w pomieszczeniu wydzielonym - prywatnym, może naprawić bezpośrednio zarządca nieruchomości, działający w imieniu wspólnoty mieszkaniowej?
24.02.2020

Umowa deweloperska

Kiedy należy podpisać umowę deweloperską? Czy umowa zawierana między deweloperem a klientem dopiero po zakończeniu procesu budowalnego, spełnia przesłanki umowy deweloperskiej?
24.02.2020

Utracony towar a koszt uzyskania przychodów

Czy wydatek poniesiony na nabycie utraconych środków obrotowych stanowi koszt uzyskania przychodów?
24.02.2020

Umowa z podwykonawcą części robót budowlanych

Czy dopuszczalna jest realizacja części inwestycji dotyczącej budowy boisk sportowych przez podwykonawcę i jakie są z tym związane procedury?
24.02.2020

Opodatkowanie usługi dostawy i montażu mebli

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana w przypadku usługi sprzedaży mebli kuchennych wraz z dostawą?