opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Prawa do oprogramowania stworzonego przez pracownika

Czy oprogramowanie stworzone przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w ramach wykonywanych obowiązków należą do pracodawcy?
24.02.2020

Postępowanie w sprawie wypadków przy pracy

Jak zbadać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy?
24.02.2020

Czas podróży a nadgodziny

Czy do nadgodzin można doliczyć czas  dojazdu i powrotu ze spotkania z klientem, które odbyło się w innym mieście?
24.02.2020

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Istotne zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
24.02.2020

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Konsekwencje planowanych zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla spółek komandytowych i jawnych.
24.02.2020

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Istotne założenia ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Działalność z wykorzystaniem automatów do gier

Czy prowadzenie działalności z wykorzystaniem urządzeń rozrywkowych podlega ustawie o grach hazardowych?
24.02.2020

Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenie w POKL

Czy wydatek na wynagrodzenie za pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby będącej jednocześnie zatrudnionej u Beneficjenta na podstawie umowy o pracę można uznać za kwalifikowalny?
24.02.2020

Przedsięwzięcia oddziałujące na środowisko

Jakie przedsięwzięcia można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
24.02.2020

Odpowiedzialność za kradzież towaru z pojazdu

Czy kierowca samochodu ponosi odpowiedzialność za skutki kradzieży towaru z naczepy?
24.02.2020

Mobbing w miejscu pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
24.02.2020

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Jakie są różnice między umową najmu a umową dzierżawy?
24.02.2020

Rozliczanie usług transportowych

Czy nowe zasady rozliczeń usług transportowych zaproponowane przez kontrahenta zapewnią spółce prawidłowe rozliczenie podatku?
24.02.2020

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej

Komu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?