Materiały podatkowe Kancelarii

Oferta Podatki

Skomplikowany system podatkowy i ciągła niedoskonałość aparatu skarbowego rodzi ryzyko nadmiernych obciążeń podatkowych - również dla osób fizycznych. Najbardziej narażone na znaczące obciążenie podatkami są transakcje związane z nieruchomościami, a także - dotyczące zbycia albo dziedziczenia udziału w rodzinnych firmach.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Poddatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Powodzenie w interesach i gromadzenie dużego majątku wiąże się również z koniecznością skutecznego zarządzania posia-danymi środkami. W przypadkach dużych dochodów osobistych specjalistyczna pomoc doradcy podatkowego jest wręcz niezbędna. Oparte na wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu wskazówki doradcy pozwalają zaoszczędzić bardzo duże kwoty.

Podatek od spadków i darowizn

Dziedziczenie albo otrzymywanie składników majątku może wiązać się z poważnymi obciążeniami podatkowymi. Ponieważ procedura przekazywania rodzinnych dóbr związana jest najczęściej z dużymi emocjami, niełatwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu i spokojne rozpoznanie sprawy. Pomóc w tym może prawnik. Dzięki wskazówkom specjalisty można zminimalizować daninę podatkową, korzystając z szeregu przepisów i specyficznych procedur przekazywania majątku. Zagadnienie to jest ściśle związane z tematem sukcesji w biznesie.

Podatek od nieruchomości

W interesie właścicieli nieruchomości jest, by wynikające z tego obciążenia podatkowe były możliwie jak najmniejsze. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów dużych, o zróżnicowanym przeznaczeniu, jak również - w przypadku skomplikowanej sytuacji prawnej. Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentują klientów we wszelkich sprawach związanych z podatkami od nieruchomości, we wszelkich urzędach i wszystkich instancjach sądu.

Kontrole skarbowe i podatkowe

Kontrole skarbowe nie muszą paraliżować działania całej firmy. Odpowiednie wsparcie kontrolowanego podmiotu ze strony doświadczonego prawnika pozwala zmniejszyć dolegliwości i utrudnienia organizacyjne związane z kontrolą. Dbamy o to, by reprezentując naszych klientów przekazywać organom podatkowym informacje zgodnie z intencjami prowadzącego firmę. Jednocześnie w imieniu podmiotu kontrolowanego dbamy o zachowanie procedur kontroli.

Raje podatkowe

Jedną z metod optymalizacji podatkowej jest korzystanie z faktu zróżnicowania systemów podatkowych w różnych państwach i przeniesienie części działalności gospodarczej do innego kraju. Czy to jest dobre rozwiązanie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji ewoluujących przepisów i różnych interpretacji. Konieczne jest nie tylko doświadczenie, ale i bieżąca wiedza o rozwiązaniach podatkowych w różnych krajach. Nasi prawnicy analizują wszelkie aspekty biznesu klienta i wskazują optymalne rozwiązanie.

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jest bardzo szerokim pojęciem, obejmującym szereg czynności mających na celu wypracowanie takiej formuły funkcjonowania, by obciążenia podatkowe były jak najmniejsze. W przypadku osób fizycznych dotyczy to przede wszystkim zarządzania dochodami osobistymi, oszczędnościami, zgromadzonym majątkiem, a także – charakteru relacji majątkowych między członkami rodziny. Doradcy podatkowi naszej Kancelarii pomagają w dobraniu optymalnej formy opodatkowania osobom mieszkającym i pracującym w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej, jak i poza strefą prawodawstwa europejskiego.