opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory?
24.02.2020

Obowiązki prawne wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Jakie obowiązki ciążą na podmiotach wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny?
24.02.2020

Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny

Czy podpisy elektroniczne i własnoręczne są ze sobą równoważne?
24.02.2020

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną w trakcie roku podatkowego dla wspólników będących osobami fizycznymi?
24.02.2020

Skutki podatkowe sprzedaży i wymiany akcji polskiej spółki przez spółki zagraniczne

Jakie skutki podatkowe pociąga za sobą transakcja sprzedaży oraz wymiany akcji polskiej spółki pomiędzy spółkami zagranicznymi?
24.02.2020

Zmiany w procesie restrukturyzacyjnym

Jakie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 6 marca 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?
24.02.2020

Interpretacje zapisów umowy najmu

Jakie są konsekwencje niejednoznacznego zapisu umowy najmu dotyczącego terminu wypowiedzenia?
24.02.2020

Termin wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę

W jakim terminie powinna być wystawiona faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki na poczet robót budowlanych?
24.02.2020

Podatkowe skutki darowizny nieruchomości

Jakie skutki podatkowe dla obu stron niesie przekazanie przez spółkę z o.o. na rzecz fundacji nieruchomości obciążonej długami?
24.02.2020

Umowa sponsorska z klubem sportowym

Jakie zapisy powinna zawierać umowa sponsorska, aby chronić interesy sponsora?
24.02.2020

Reklama w trakcie audycji telewizyjnej

Jak często, podczas sponsorowanych programów telewizyjnych, można pokazywać logotyp sponsora?
24.02.2020

Umowa na kampanię reklamową z udziałem celebryty

Wzór umowy regulującej zasady współpracy w ramach kampanii reklamowej między firmą a podmiotem reprezentującym celebrytę.
24.02.2020

Umowa na wykonanie filmu promocyjnego

Wzór umowy obejmującej etap przygotowania, realizacji, dokonywania poprawek i dostarczenia wersji ostatecznej filmu promocyjnego.
24.02.2020

Umowa na świadczenie usług reklamowych podczas imprezy

Wzór umowy na świadczenie usług reklamowych podczas trwania imprezy.
24.02.2020

Umowa na organizację wystawy

Wzór umowy o dzieło z kuratorem na organizację wystawy dzieł sztuki.