opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
08.12.2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - 14 dni na zgłoszenie

10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), która wprowadziła zmianę do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydłużeniu uległy terminy na pierwsze i kolejne zgłoszenia do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych). Aktualnie termin ten wynosi 14 dni.
23.11.2022

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe osobom reprezentującym podmiot wpisany do KRS?

Kancelaria reprezentuje pozwaną w procesie o zapłatę z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w której pozwana pełniła funkcję członka zarządu. W toku procesu pojawiła się wątpliwość - w jaki sposób skutecznie doręczyć pismo procesowe osobie reprezentującej podmiot wpisany do KRS, jeżeli adres tej osoby jest nieaktualny.
23.09.2022

Termin zarejestrowania zmiany umowy spółki z o.o.

Jaki jest maksymalny, dopuszczalny termin zgłoszenia wniosku o wpis zmiany umowy spółki? W krótkim omówieniu przytaczamy akty prawne i odwołujemy się do uchwały Sądu Najwyższego z kwietnia 2022 roku.
19.08.2022

Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy zwiększą przejrzystość i przewidywalność warunków pracy

Od 1 sierpnia 2022 roku miały zacząć obowiązywać nowe zapisy Kodeksu Pracy, regulujące kwestie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Polski ustawodawca nie zdążył wprowadzić na czas reguł wynikających z dyrektywy unijnej, ale zmiany czekają nas tak czy inaczej.
06.07.2022

„Polski Ład” a składka zdrowotna

Korekta "Polskiego Ładu", dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej, wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Nasz ekspert omawia wprowadzone modyfikacje.
28.06.2022

Praca zdalna - opublikowano projekt zmian prawnych

Opublikowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335) w końcu ureguluje pracę zdalną. Obecnie praca zdalna jest możliwa na podstawie art. 3 tzw. ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 roku. Wprowadzenie na stałe przepisów o pracy zdalnej będzie się wiązało z nowymi obowiązkami dla pracodawców.
09.06.2022

Śmierć na skutek pobicia - proces w tragicznej sprawie zakończony

W zakończonym niedawno procesie nasza Kancelaria reprezentowała pro bono rodziców zmarłej kobiety, która zginęła na skutek obrażeń zadanych przez jej partnera i ojca ich wspólnych małoletnich dzieci. Z uwagi na tragiczny i drastyczny przebieg zdarzenia postępowania toczyło się z wyłączeniem jawności.
02.06.2022

Nowe rozwiązania podatkowe w "Nowym Ładzie"

Przed nami gruntowna zmiana „Polskiego Ładu”. Przede wszystkim będzie ona dotyczyć opodatkowania dochodów osobistych. W zamian za likwidację ulgi dla klasy średniej, otrzymamy tzw. skalę do 12% podstawy opodatkowania (obecnie pierwszy próg skali podatkowej wynosi 17%). Nie zmieni się jednak kwota wolna od podatku, która pozostanie na poziomie 30 000,00 zł.
01.06.2022

Nowe wykroczenia w kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika

W sierpniu 2022 roku wejdą w życie przepisy rozszerzające katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Jest to związane z faktem pojawienia się po stronie pracowników nowych uprawnień, których konsekwencją będzie rozszerzenie obowiązków pracodawcy. Ustawodawca przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie nowych obowiązków. Oznacza to, że Inspekcja Pracy będzie miała więcej możliwości karania pracodawców.
25.01.2022

Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
25.01.2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek

24 stycznia 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
13.12.2021

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie szereg przepisów zmieniających ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W naszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany.
13.12.2021

Brak ustawy o sygnalistach

Mimo wcześniejszego opublikowania (18 października 2021 roku) projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającej za zadanie implementowanie do polskiego systemu prawnego zapisów unijnej Dyrektywy o tzw. sygnalistach (Dyrektywa 2019/1937), wiele wskazuje na to, że ten akt prawny nie zostanie do 17.12.2021 uchwalony przez Sejm.
13.12.2021

Estoński CIT 2.0

1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady stosowania tzw. estońskiego CIT (który od tego dnia nazywać się będzie ryczałtem od dochodów spółek). Regulacja ta jest specyficzną formą opodatkowania adresowaną do niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Omawiamy najważniejsze założenia tej regulacji.
17.11.2021

Polski Ład podatkowy podpisany

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwaną Polskim Ładem.