Rozwój technologii pociąga za sobą konieczność adaptacji przepisów prawnych do bieżącej sytuacji. Dotyczy to między innymi praw osób fizycznych korzystających z internetu.

Oferta Osoba fizyczna w Internecie, RODO

Intensywny rozwój mediów, a szczególnie rewolucja internetowa, postawiły przed nami nowe wyzwania. Nowe formy przekazu, nowe formaty i nowe przyzwyczajenia wymagają dużych umiejętności i doskonałej znajomości przepisów prawa - by dobrze wykorzystać je do ochrony własnych interesów.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Ochrona danych osobowych, RODO

Rozwijające się technologie e-commerce i e-usług, w tym – rozwiązań w domenie publicznej, niosą za sobą konieczność precyzyjnego regulowania zasad ochrony danych osobowych. Skutkiem wprowadzenia zasad RODO były zmiany w regulaminach i procedurach chroniących użytkowników końcowych. Jednak wiele wdrożonych modeli jest niedoskonałych. Nasi eksperci wspierają podmioty działające w Internecie, ograniczając ryzyko naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Reprezentują też osoby fizyczne, które stały się ofiarami takich naruszeń.

Handel i usługi w Internecie

Platformy internetowe – detaliczne i hurtowe, stały się istotną częścią handlowej, a w niektórych branżach wręcz dominującą. Nasi prawnicy wspierają handlowców, dbając o aspekty prawne prowadzonej przez nich sprzedaży on-line. Reprezentują również klientów e-sklepów w przypadku sporów z dostawcami – również zagranicznymi.