Zagadnienia związane ze spadkami - porady prawników i adwokatów.

Oferta Prawo spadkowe

Wcześniejsze uregulowanie spraw majątkowych pozwoli na uniknięcie ewentualnych konfliktów między spadkobiercami. Nasi specjaliści wspierają swoich klientów przy planowaniu sukcesji, ale również – służą pomocą prawną przy skomplikowanych sprawach spadkowych.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Sukcesja majątku

Wybór formy przekazania majątku następcom ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych. Szczególnie w przypadku majątku o istotnej wartości lub udziałów w firmie, daniny te mogą być bardzo wysokie. Nasi adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi pomagają opracować i przeprowadzić plan sukcesji, pozwalający na ograniczenie podatków do minimum.

Darowizny

Darowizny są popularną metodą przekazywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych czy nieruchomości – najczęściej krewnym albo organizacji społecznej. W takim wypadku bardzo istotne są przepisy dotyczące stosowania podatku od spadków i darowizn. Na pewno warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej, by zminimalizować obciążenie fiskalne. Nasi doradcy podatkowi zadbają o odpowiednią formę darowizny i o spełnienie wymogów formalnych.

Testamenty

W przypadku testamentu znaczenie ma nie tylko treść, ale również forma. Adwokaci naszej Kancelarii pomogą w sporządzeniu tego dokumentu w taki sposób, by w przyszłości nie pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości. Jednocześnie nasi specjaliści reprezentują spadkobierców w trudnych sprawach związanych z testamentami – na przykład sporządzonymi przez osoby obłożnie chore.

Wydziedziczenie

Pozbawienie prawa do spadku i zachowku jest decyzją, która w przyszłości może mieć uciążliwe konsekwencje – również dla pozostałych spadkobierców. Dlatego tak ważne jest odpowiednie sformułowanie zapisów w testamencie i spełnienie wymagań formalnych. Z jakiego powodu można wydziedziczyć potencjalnego spadkobiercę i w jaki sposób to zrobić? – na te pytania odpowiedzą nasi adwokaci.

Zachowek

Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów spadkobierców, nie uwzględnionych w zapisach testamentu. Chodzi o osoby blisko spokrewnione – małżonków, dzieci i rodziców. Nasza kancelaria reprezentuje najbliższych osoby zmarłej podczas procedur prawnych zmierzających do wyegzekwowania prawa do zachowku.

Stwierdzenie nabycia spadku

By możliwe było faktyczne podzielenie masy spadkowej między spadkobierców, konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku, wydawane przez sąd rejonowy. Dochodzi do tego na wniosek osoby posiadającej interes prawny. Sąd, po przeanalizowaniu sytuacji, wskazuje osoby uprawnione do nabycia określonego udziału w spadku. Ta procedura może okazać się kłopotliwa w sytuacji, gdy osoba zmarła miała liczne potomstwo z kilku małżeństw. Wsparcie adwokata będzie konieczne również w przypadku konieczności zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, na przykład po odnalezieniu ukrytego wcześniej testamentu.

Dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku, w formie postanowienia sądu rejonowego, jest punktem wyjścia do przeprowadzenia działu spadku, czyli podzielenia majątku pozostawionego przez zmarłego zgodnie z udziałami przypadającymi na poszczególnych spadkobierców. Wsparcie kompetentnego prawnika jest niezbędne dla odpowiedniej oceny wartości różnorodnych składników majątku – oszczędności, nieruchomości i ruchomości, praw niematerialnych i innych.

Skomplikowane sprawy spadkowe

Na stopień skomplikowania przy sprawach spadkowych może wpłynąć zarówno wielkość i duże zróżnicowanie składników dziedziczonego majątku, jak i złożona sytuacja rodzinna – zwiększająca grono osób uprawnionych do nabycia spadku. Dodatkowym utrudnieniem mogą być specyficzne zapisy testamentu, na przykład wydziedziczenie niektórych spadkobierców. Adwokaci kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu najtrudniejszych spraw spadkowych.