Obserwując współczesny rynek, nie sposób nie zauważyć, że coraz więcej właścicieli firm wycofuje się z interesu na rzecz następnego pokolenia.

Oferta Tworzenie i restrukturyzacja firmy

W dzisiejszych czasach, krajobraz biznesowy ulega dynamicznym zmianom. Zakup udziałów, fuzje, czy przejmowanie spółek wymagają jednak odpowiedniego przygotowania. Bardzo często wiążą się one z przekształceniami o rozmaitym charakterze.  Działania naszych specjalistów są ukierunkowane na zachowanie płynności funkcjonowania firmy oraz minimalizowanie kosztów związanych z jej przekształceniami.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Prawo spółek

Przepisy prawa regulujące zasady powoływania i prowadzenia spółek, wciąż ewoluują. Dlatego tak ważne jest ciągłe monitorowanie prawa spółek – by możliwe było podjęcie działań zmierzających do uzyskania jak największej skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Specjaliści naszej Kancelarii na bieżąco śledzą zmiany w prawie i opracowują rozwiązania dostosowane do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej.

Powoływanie nowych podmiotów

Warto myśleć o doborze optymalnej formy działalności gospodarczej już na samym początku. Analiza potencjalnych korzyści i zagrożeń, a także prawdopodobnych obciążeń fiskalnych, pomaga w podjęciu najlepszej decyzji. Analizując charakter planowanej działalności pomagamy wybrać optymalną formę organizacyjną, a następnie wspieramy przedsiębiorców na etapie organizacji firmy, niezależnie od stopnia złożoności. Nasi prawnicy reprezentują klientów również przed organami administracji i w sądach.

Prawo karno-gospodarcze

Zagadnienie odpowiedzialności karnej za działania podejmowane w obrocie gospodarczym jest bardzo istotne dla każdego prowadzącego biznes. Pozwala unikać postępowania niezgodnego z przepisami prawa i narażania firmy na karę, a z drugiej strony – pomaga w działaniach przeciwko kontrahentom popełniającym przestępstwa. W większości przypadków dotyczących przestępstw gospodarczych skorzystanie z pomocy adwokata jest niezbędne.

Przekształcenia firm

Przekształcenia firm są nieodłączną częścią krajobrazu biznesowego. Nieustannie dochodzi do transakcji kupna i sprzedaży udziałów, całych firm, bardzo często - w odpowiedzi na potrzeby rynku albo zgodnie z planami udziałowców - dochodzi do zmiany formy prawnej, przejmowania innych spółek, fuzji itp. Świadczymy usługi doradcze i reprezentujemy naszych klientów na etapie przekształceń firm związanych ze zmianami kapitałowymi, przekazywaniem udziałów, zmianami formy opodatkowania.

Zbycie udziałów

Wyjście ze spółki wiąże się z szeregiem niezbędnych formalności. Konieczne jest również wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej strategii – dla sprawnego przeprowadzenia transakcji oraz zminimalizowania skutków podatkowych. W takim wypadku ważny jest udział wyspecjalizowanych prawników oraz doradcy podatkowego.

Nabycie przedsiębiorstwa

Niekiedy nabycie istniejącej firmy – w całości lub części, jest korzystniejsze niż powoływanie nowego podmiotu. Kupujący powinien jednak być dobrze przygotowany do transakcji. Konieczna jest profesjonalna ocena wartości przedsiębiorstwa oraz analiza perspektyw jego działania, a także – przygotowanie procedury nabycia. Nasi prawnicy dysponują dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu takich transakcji - również o wielkiej wartości.

Przeniesienie majątku firmy

Odpowiednie zarządzanie kapitałem spółki bądź sieci podmiotów powiązanych może zapewnić płynność finansową, zwiększyć potencjał inwestycyjny, lepiej dopasować strukturę do wymagań rynku, a także zabezpieczyć interesy udziałowców. Pomagamy znaleźć optymalną formułę kapitałową spółek, uwzględniającą specyficzną sytuację majątkową przedsiębiorstwa i jego udziałowców. Pozwala to na zminimalizowanie obciążeń fiskalnych.

Postępowania upadłościowe

W przypadku projektów biznesowych zakończonych niepowodzeniem, sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego ma ogromne znaczenie – dla właścicieli, pracowników, ale i wierzycieli bankrutującej firmy. Adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzali postępowania upadłościowe, występowali również w roli syndyka.

Likwidacja firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej - planowane albo wymuszone sytuacją gospodarczą albo innymi czynnikami, zawsze rodzi szereg obowiązków, koniecznych do wypełnienia. Obejmujemy kompleksową obsługą proces likwidacji firm, dbając nie tylko o zgodność procedury z przepisami prawa, ale również - o optymalizację tego procesu pod względem podatkowym.

Sukcesja i dziedziczenie

Sukcesja jest jednym z najgorętszych tematów w polskim biznesie. Przedsiębiorcy, którzy masowo zakładali swoje firmy po przemianach ustrojowych, myślą o jak najkorzystniejszym przekazaniu sterów swoim dzieciom. Właścicielom firm wywodzących się z biznesów o charakterze rodzinnym pomagamy w przekazaniu udziałów i kontroli nad przedsiębiorstwem kolejnemu pokoleniu. Dbamy o to, by proces ten wiązał się z jak najmniejszymi kosztami i w jak najmniejszym stopniu wpływał na płynność działania firmy. Specjalizacja ta obejmuje również wsparcie prawne przy przekazywaniu kapitałów, nieruchomości i innych składników majątku.