jak działamy

jak działamy

Sprawy, z którymi klienci trafiają do naszej Kancelarii, często są złożone i dotykają wielu specjalizacji prawa. Konieczna jest dogłębna analiza i uwzględnienie licznych aspektów sprawy. Nierzadko dla osiągnięcia pożądanego efektu konieczne jest połączenie wiedzy kilku specjalistów. Nasi eksperci są zawsze na miejscu i służą swoim doświadczeniem.

PRZEWIŃ

Jak prowadzimy sprawy

Specjalizacje
Zagadnienia prawne

Przykład 1

Budowa zakładu produkcyjnego – przypadek klienta biznesowego

Rozszerzenie działalności poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego i wprowadzenie na rynek nowego produktu

Multidyscyplinarność zespołu naszej Kancelarii ma szczególne znaczenie w obsłudze biznesu. Nawet niewielkie przedsięwzięcia biznesowe wymagają dogłębnej analizy przepisów wielu ustaw i podjęcia szeregu czynności prawnych. Ma to decydujące znaczenie dla powodzenia projektu.

W powyższym przykładzie zaznaczono jedynie kluczowe zagadnienia prawne, które należy uwzględnić na etapie przygotowań do inwestycji, podczas procesu budowlanego, przy wyposażaniu i rozruchu zakładu, a także – wprowadzaniu nowego produktu na rynek.

Przykład 2

Rozwód – przypadek klienta indywidualnego

Rozwód

Efektem wielospecjalistycznej struktury Kancelarii Grzybkowski Guzek i Partnerzy jest również sprawność w prowadzeniu skomplikowanych spraw dla klientów indywidualnych.

W omawianym przypadku rozwodu małżonków prowadzących firmę, niezbędne było nie tylko uregulowanie kwestii wchodzących w zakres prawa rodzinnego, czyli podział majątku, ustalenie zasad opieki nad dziećmi i wysokości alimentów, ale również szereg zagadnień związanych z biznesem.

działamy wedle ustalonych wartości

Multidyscyplinarność i komplementarność

Z doświadczenia wiemy, że każdą sprawę należy traktować wielowymiarowo. Wierzymy, że praca zespołowa i wykorzystanie wiedzy specjalistów różnych dziedzin pozwalają na prowadzenie nawet najbardziej złożonych procesów.

Kompetencja i doświadczenie

Na zespół specjalistów naszej Kancelarii składają się adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Część z nich, równolegle z bieżącą praktyką, zaangażowanych jest w dzialalność naukową i dydaktyczną. Jednocześnie formuła pracy zespołowej ułatwia wymianę doświadczeń.

elko
elko

Dyskrecja i poufność

Wiele prowadzonych przez nas spraw dotyka sfer bardzo osobistych, wręcz intymnych. Nasi Klienci mogą być pewni, że wszelkie informacje przekazywane nam podczas spotkań i rozmów utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Nasi Klienci powierzając nam swoje sprawy, powierzają nam jednocześnie to, co dla nich najcenniejsze: przyszłość swoją, swojej rodziny i swojej firmy. Za zaufanie, jakim nas obdarzają, w zamian oferujemy poczucie bezpieczeństwa i pełną odpowiedzialność za przebieg prowadzonej sprawy.

elko
obrazek ladny taki hej

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek i Partnerzy to jedna z największych i najdłużej działających kancelarii adwokackich w Poznaniu.

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek i Partnerzy to jedna z największych i najdłużej działających kancelarii adwokackich w Poznaniu.
Działamy na rynku usług prawniczych od niemal 30 lat, zapewniając naszym Klientom kompleksową pomoc prawną. Wysoką skuteczność w działaniu osiągamy dzięki połączeniu sił Partnerów Kancelarii z pracą 30-osobowego, multidyscyplinarnego zespołu.

W swych działaniach kładziemy silny nacisk na wsparcie przedsiębiorstw we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich firm.

“Nie tylko obserwujemy wzrost firm naszych Klientów, ale także rozwijamy się razem z nimi.“

Procedury wdrożone w Kancelarii zapewniają optymalny obieg dokumentów oraz gwarantują pełną kontrolę nad każdą z prowadzonych spraw. Nasz kompleksowy system informatyczny do zarządzania bazą Klientów i prowadzonych działań umożliwia nam niemal natychmiastowe raportowanie oraz zdalny dostęp do własnych akt z każdego miejsca na świecie, o każdej porze. Dysponujemy najnowocześniejszym systemem zabezpieczeń i archiwizacji dokumentów.