Zachowanie płynności finansowej w prowadzeniu biznesu ma kluczowe znaczenie.

Oferta windykacja należności

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, doskonale wiemy, w jaki sposób powinna przebiegać skuteczna windykacja należności. Wypracowane przez nas procedury działań, pozwalają nam na sprawne egzekwowanie długów oraz rozwiązywanie spraw w sposób polubowny. Zdajemy sobie sprawę, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Zabezpieczenie wykonania umów

W działalności gospodarczej, praktycznie na każdym poziomie, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie treści umów nakładających na strony transakcji różnego rodzaju zobowiązania. Nasi prawnicy dbają o to, by umowy i kontrakty podpisywane przez klientów Kancelarii, zawierały zapisy gwarantujące minimalizowanie potencjalnych opóźnień i dające możliwość sprawnego dochodzenia wierzytelności od dłużników.

Bezpieczeństwo inwestycji

Zysk z inwestycji jest wprost proporcjonalny do ryzyka z nią związanego. Nasi eksperci przekonują jednak, że każda inwestycja powinna być poprzedzona analizą i wykorzystaniem wszelkich możliwych w danym momencie zabezpieczeń. Każde z nich wpływa na zmniejszenie ewentualnych negatywnych konsekwencji nieudanej transakcji.

Uznanie długów

Windykacja należności często jest długotrwałym i skomplikowanym. Bardzo duże znaczenie ma etap uznania długów, co pozwala na uruchomienie procedury odzyskania należności. Nasi specjaliści dbają o to, by doprowadzić do uznania długu przez dłużnika. Ma to kluczowe znaczenie dla dalszych kroków związanych z windykacją. Między innymi z tego powodu - warto zlecić go doświadczonym fachowcom.

Prawo wekslowe

Weksle są znane od setek lat. A mimo to - w niczym nie ustępują innym, współczesnym metodom zabezpieczenia interesów stron w biznesie. Co więcej, zyskują coraz większą popularność w obrocie gospodarczym. Pokolenia prawników i przedsiębiorców udoskonalały to narzędzie pomagające we wzajemnych rozliczeniach. Nasi specjaliści doradzają przy wyborze formy weksli i zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z ich rozliczaniem.

Dochodzenie należności

Odzyskanie należnych pieniędzy wymaga nie tylko wszechstronnej wiedzy, skrupulatności, ale i znajomości metod, którymi może posługiwać się nieuczciwy kontrahent w celu uniknięcia zapłaty długu. Odpowiednie poprowadzenie procedury windykacyjnej w każdym przypadku zwiększa szanse na odzyskanie możliwie jak największej części zaległej zapłaty. Reprezentując różnej wielkości podmioty dbamy o to, by skutecznie dochodzić należności na rzecz naszych klientów - biorąc pod uwagę wszelkie aspekty.

Prowadzenie sporów gospodarczych

Zdarza się, że w prowadzonych wspólnie działaniach biznesowych pojawiają się różnice zdań, odmienne interpretacje czy po prostu - konflikt. Dzięki dużemu doświadczeniu i znajomości różnych aspektów działalności gospodarczej, a także odpowiedniemu przygotowaniu do prowadzenia mediacji, nasi prawnicy zapewniają klientom Kancelarii skuteczną pomoc w każdym z etapów nieporozumień czy sporów gospodarczych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konfliktów towarzyszących przedsięwzięciom na dużą skalę. Wartość takiego sporu może sięgnąć kwoty wielu milionów złotych.