Kancelaria Grzybkowski Guzek i Partnerzy reprezentuje osoby fizyczne we wszelkich sprawach związanych z pożyczkami, długami i kredytami. Szczególnie - w sporach z bankami.

Oferta Kredyty, pożyczki, długi, windykacja

Zarówno działanie gospodarki, jak i codzienne życie milionów obywateli, uzależnione jest od sprawności systemu finansowego i transakcji pieniężnych. Kredyty i pożyczki są powszechnym narzędziem dającym dostęp do dóbr i usług o dużej wartości. Jednocześnie – konsekwencje ewentualnych błędów czy nieprawidłowości są bardzo poważne.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Doradztwo w zakresie umów

Dla zminimalizowania ryzyka warto zadbać o odpowiedni kształt umowy pożyczki lub kredytu. Forma pożyczki pojawia się zwykle między osobami fizycznymi, natomiast kredyty są domeną banków i instytucji finansowych. Szczególnie w tym drugim przypadku wskazane jest, by przy zawieraniu umowy kredytowej skonsultować jej treść z adwokatem.

Uznanie długów

Windykacja należności często jest długotrwałym i skomplikowanym. Bardzo duże znaczenie ma etap uznania długów, co pozwala na uruchomienie procedury odzyskania należności. Nasi specjaliści dbają o to, by doprowadzić do uznania długu przez dłużnika. Ma to kluczowe znaczenie dla dalszych kroków związanych z windykacją. Między innymi z tego powodu - warto zlecić go doświadczonym fachowcom.

Dochodzenie należności

Odzyskanie należnych pieniędzy wymaga nie tylko wszechstronnej wiedzy, skrupulatności, ale i znajomości metod, którymi może posługiwać się dłużnik w celu uniknięcia zapłaty długu. Odpowiednie poprowadzenie procedury windykacyjnej w każdym przypadku zwiększa szanse na odzyskanie możliwie jak największej części zaległej zapłaty. Dbamy o to, by skutecznie dochodzić należności na rzecz naszych klientów - biorąc pod uwagę wszelkie aspekty.

Upadłość konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje w Polsce od niedawna i jest słabo rozpowszechniona. W trudnej sytuacji materialnej, wobec problemów z regulowaniem należności i spłatą zobowiązań, warto rozważyć skorzystanie z tej procedury. Nasi specjaliści ocenią, czy w danym przypadku upadłość konsumencka ma sens, a następnie – pomogą w jej przeprowadzeniu.

Prawo wekslowe

Weksle są znane od setek lat. A mimo to - w niczym nie ustępują innym, współczesnym metodom zabezpieczenia interesów stron w biznesie. Co więcej, zyskują coraz większą popularność w obrocie gospodarczym. Pokolenia prawników i przedsiębiorców udoskonalały to narzędzie pomagające we wzajemnych rozliczeniach. Nasi specjaliści doradzają przy wyborze formy weksli i zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z ich rozliczaniem.

Prawo konsumenckie, gwarancja, rękojmia

Spory dotyczące naruszenia praw konsumenckich mogą dotyczyć transakcji o dużej wartości. Do nieprawidłowości dochodzi na rynku nieruchomości, w branży budowlanej, samochodowej, IT czy wyposażenia mieszkań. Eksperci naszej Kancelarii reprezentują konsumentów w relacjach z instytucjami publicznymi (np. UOKiK), w sporach z dostawcami dóbr i usług, również na etapie spraw sądowych.