Compliance w przedsiębiorstwach.

Oferta Compliance

Działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej prowadzenia wymaga ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa i regularnych modyfikacji uwzględniających ewolucję przepisów. Wsparcie kompetentnych prawników, na bieżąco analizujących stan prawny, jest bezcenne. Tylko w takim przypadku możliwe jest zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu i zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa działalności bieżącej i inwestycji.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Kontrola zgodności działalności firmy z prawem

Każda firma w swojej działalności dotyka wielu aspektów prawa i opiera się na przepisach z różnych dziedzin. Bieżąca analiza zgodności działalności firmy z prawem gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i pomaga lepiej planować przyszłość przedsiębiorstwa. Wsparcie, jakiego Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy udziela w tym zakresie, może mieć charakter stały i polegać na pełnej obsłudze wszelkich zagadnień prawnych, może również dotyczyć pojedynczych przypadków wymagających interwencji specjalisty.

Optymalizacja procedur

Jak sprostać obowiązkom wynikającym z przepisów prawa,jednocześnie nie wprowadzając nadmiernych obciążeń w bieżącym funkcjonowaniu firmy? Wypracowanie optymalnych procedur regulujących różne aspekty działania przedsiębiorstwa wymaga co prawda konsultacji prawnych, ale skutkuje wymiernymi oszczędnościami.

Weryfikacja procedur nadzorczych

Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno opierać się między innymi na skutecznej kontroli - weryfikującej zgodność bieżących działań z planami i intencjami udziałowców, a jednocześnie - z obowiązującymi przepisami prawa. Prawnicy naszej Kancelarii analizują potrzeby nadzorcze, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo biznesu, pomagają również w wypracowaniu odpowiednich procedur oraz narzędzi gwarantujących ich respektowanie. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku rozbudowanych organizacji o złożonej strukturze i rozległych polach działania.

Tworzenie wewnętrznych regulaminów

Wewnętrzne regulaminy porządkują działanie każdego organizmu biznesowego. Od ich precyzji, a jednocześnie uniwersalności, zależy płynność działania przedsiębiorstwa. Odpowiednie ich sformułowanie, najlepiej przy udziale doświadczonych specjalistów, ułatwia późniejsze zarządzanie biznesem. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy wspierają klientów również na tym etapie.

Weryfikacja zawieranych umów

Większość firm w kontraktach z kontrahentami posługuje się różnego rodzaju umowami. Mogą one dotyczyć powtarzalnych transakcji, realizowanych w dłuższym okresie czasu albo jednorazowych zakupów. Oprócz umów regulujących kupno-sprzedaż towaru lub usług istnieje szereg innych umów cywilnoprawnych. Nasi prawnicy weryfikują ich efektywność dbając o to, by w wystarczający sposób zabezpieczały interesy klienta teraz i w przyszłości.

Ochrona informacji poufnych

We współczesnym świecie nie bez powodu to właśnie informacjom przypisuje się największe znaczenie. Tajemnice firmy wymagają kompetentnej ochrony, a w przypadku ich naruszenia - konsekwentnego dochodzenia odszkodowań za skutki ujawnienia poufnych wiadomości. Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować metody ochrony tego typu informacji zarówno w relacjach wewnętrznych - między pracownikami, jak i w kontaktach zewnętrznych - z kontrahentami. Dla wypracowania odpowiedniego modelu warto skorzystać ze specjalistycznej porady prawnej.