Kancelaria Grzybkowski Guzek i Partnerzy zajmuje się między innymi sprawami odszkodowań i roszczeń ubezpieczeniowych.

Oferta Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowanie powinno szybko zrekompensować poniesioną stratę, dlatego sprawne uzyskanie świadczenia w odpowiedniej wysokości jest bardzo ważne. Powierzanie sprawy doświadczonemu prawnikowi zwiększa skuteczność takiej procedury.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie

Nasza kancelaria reprezentuje swoich klientów w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych z powództwa cywilnego, za straty wynikające z błędów i zaniedbań. Występuje w ich imieniu również w sporach z ubezpieczycielami do wypłaty odszkodowania na podstawie polisy. Wsparcie profesjonalnego prawnika pozwala wyrównać szanse w sporze między dużą firmą ubezpieczeniową, bardzo często funkcjonującą na rynku globalnym, a klientem indywidualnym.

Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie

W przypadku szkód o charakterze niemajątkowym, szczególnie tych wpływających bezpośrednio na zdrowie i samopoczucie ludzi, metodą kompensacji jest zadośćuczynienie. Specjaliści naszej Kancelarii w imieniu klientów negocjują warunki zadość-uczynienia, a w przypadku sporu - reprezentują ich w sądzie. Sprawy takie mogą być składnikiem bądź konsekwencją innych spraw prowadzonych przez naszych prawników.

Spory z ubezpieczycielami

W interesie sektora ubezpieczeniowego jest obniżanie wysokości wypłacanych odszkodowań, z kolei w interesie ubezpieczonych jest maksymalizacja otrzymywanych świadczeń. Przy wypłatach odszkodowań za szkody o dużej wartości różnice mogą być bardzo duże. Adwokaci i radcowie prawni kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy reprezentują klientów w wieloetapowych sporach z ubezpieczycielami – od likwidacji szkody i pierwszej wyceny, poprzez procedurę odwoławczą, do sprawy przed sądem.