Nasi prawnicy reprezentują klientów we wszelkich sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Oferta zagospodarowanie przestrzenne

Kancelaria Grzybkowski Guzek i Partnerzy, korzystając z kompetencji zespołu doświadczonych prawników, reprezentuje swoich klientów we wszelkich sprawach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości, występując w ich imieniu przed organami administracji. 

PRZEWIŃ

Zakres usług

Analiza stanu prawnego

W przypadku planów inwestycyjnych związanych z przebudową, budową obiektów lub inną formą zagospodarowania nieruchomości, bardzo istotne jest uwzględnienie regulacji, które mogą determinować, albo mieć wpływ na docelowe wykorzystanie terenu. Wszechstronne przygotowani i doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii dokonują wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają istotny wpływ na przyszłość objętnych nimi terenów - mogą sprzyjać bądź blokować określone inwestycje. Doświadczenie pokazuje, że decyzje powstające na szczeblach samorządowych bezpośrednio przekładają się zarówno na rozwój gospodarczy objętych nimi terenów, ale również - na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Nierzadko na tym tle dochodzi do sporów między inwestorem a lokalną społecznością, w których profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna. Naszych klientów reprezentujemy we wszelkich sprawach związanych z procedurą uchwalania planów.

Zmiana przeznaczenia gruntów

Realizacja zaplanowanej biznesowo inwestycji musi być poprzedzona szeregiem ważnych czynności i procedur. Jedną z nich może być formalna zmiana przeznaczenia gruntu. Dzięki temu w konkretnym miejscu możliwe jest wzniesienie projektowanej budowli. Naszych klientów reprezentujemy na wszystkich etapach tej procedury.

Uzyskiwanie warunków zabudowy

W imieniu naszych klientów realizujemy procesy uzyskiwania warunków zabudowy - zgodnych z intencjami i planami właściciela nieruchomości. Specjalistycznego wsparcia udzielamy również w procedurach odwoławczych we wszystkich instancjach.

Uzyskiwanie pozwoleń na budowę

Uzyskiwania pozwolenia na budowę, zwłaszcza w przypadku złożonych inwestycji, jest skomplikowaną procedurą i wymaga spełnienia szeregu warunków. Dotyczy to w szczególności obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, dużych obiektów handlowych. Wszędzie tam, gdzie charakter inwestycji może wpłynąć na otoczenie, należy się spodziewać wydłużenia procesu uzyskiwania pozwolenia. Nasza Kancelaria wielokrotnie wspierała swoich klientów przy najbardziej prestiżowych inwestycjach.

Służebności

Są przypadki, w których właściciel nieruchomości musi - zgodnie z przepisami - udostępnić swój grunt na rzecz inwestycji o znaczeniu ogólnym. Profesjonalnego wsparcia prawnego może potrzebować zarówno właściciel nieruchomości, jak i instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji publicznej (droga, rurociąg itd.). Podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie może bowiem naruszyć prawa właściciela nieruchomości, z drugiej strony - ten sam właściciel może blokować realizację przedsięwzięcia.