Prawne aspekty ochrony środowiska - eksperci.

Oferta Ochrona środowiska

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wymagania dotyczące wpływu różnego rodzaju obiektów na środowisko stały się szczególnie istotne.
Ich spełnienie jest warunkiem pomyślnej realizacji inwestycji, a aspekt ekologiczny stał się jednym z głównych w procesie inwestycyjnym.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Bardzo często właśnie uwarunkowania środowiskowe maja ogromny wpływ na realizację inwestycji. Spodziewany charakter oddziaływania inwestycji na środowisko może być istotną przeszkodą na drodze do uzyskania niezbędnych zgód. Służymy kompetentną pomocą w tej dziedzinie, reprezentując naszych klientów na etapie przygotowania inwestycji.

Reprezentacja w sporach dotyczących wpływu na środowisko

Długotrwałe spory dotyczące wpływu inwestycji na środowisko mogą w znacznym stopniu wpłynąć na wynik finansowy przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest powierzenie reprezentacji w takich sporach doświadczonym prawnikom. Nasi specjaliści występują również w obronie osób, które stały się ofiarami trudnych inwestycji w sąsiedztwie. Przykładem może być budowa fabryki emitującej toksyczne wyziewy, linii komunikacyjnej generującej znaczący hałas czy obiektu handlowego zakłócającego funkcjonowanie lokalnej społeczności poprzez zwiększenie zagrożenia przestępczością.

Obsługa spraw dotyczących prawa wodnego

Nasi prawnicy zajmują się wszelkimi zagadnieniami związanymi z prawem wodnym, czyli przepisami regulującymi korzystanie z wód w różnych aspektach. Reprezentują zarówno zarządzających wodami, jak i podmioty zainteresowane korzystaniem z wód.

Inwestycje energetyki odnawialnej (OZE)

Dążenie do dywersyfikacji źródeł energii wiąże się z intensywną rozbudową instalacji służącej do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz popularnych ferm wiatrowych bądź pojedynczych siłowni wiatrowych, coraz częściej inwestuje się w instalacje fotowoltaiczne - o skali przemysłowej. Na ekoenergię stawiają również samorządy - pozyskując prąd z biogazowni. Nasi prawnicy wspierają inwestorów tej branży na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, a także dalszej eksploatacji obiektów.