Baza wiedzy dotyczącej prawa administracyjnego w serwisie GGP

Oferta Prawo administracyjne

Uczestnictwo w procedurach administracji samorządowej i państwowej, szczególnie w przypadku sporów, zazwyczaj wymaga wsparcia ze strony profesjonalnego prawnika. Nasi specjaliści reprezentują klientów indywidualnych przed organami administracji wszystkich typów i szczebli.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego

Przed organami administracji rządowej szczebla lokalnego oraz organami jednostek samorządu terytorialnego toczy się gros spraw dotyczących spraw obywateli. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy wszelkie sprawy toczące się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach gmin oraz wszelkich instytucjach rozstrzygających sprawy indywidualne w drodze decyzji administracyjnej.

Obsługa wniosków administracyjnych

Wiele działań, podejmowanych przez obywateli, wymaga zatwierdzenia lub zgody powołanego do tego organu administracji. Kluczowe znaczenie ma wniosek obywatela – użyta argumentacja, odwołanie się do przepisów i orzecznictwa, forma wniosku i termin jego złożenia. Specjaliści kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy, prowadząc sprawy administracyjne naszych klientów, zapewniają najwyższy poziom merytoryczny przygotowywanych wniosków i gwarantują odpowiednią obsługę procedur.

Spory z instytucjami rządowymi i samorządowymi

Spory administracyjne z urzędami wymagają dobrej znajomości przepisów, obowiązujących terminów, procedur, ale też – urzędowych realiów. Nasi prawnicy reprezentują klientów w sporach z organami administracji na wszystkich etapach: od pierwotnego wniosku, poprzez procedury odwoławcze po postępowania w sądach administracyjnych wszystkich instancji.

Reprezentacja w czynnościach przewidzianych kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)

Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidują szereg czynności, do których może dochodzić na różnych etapach spraw. Rolą prawnika jest zasugerowanie rozwiązania, które w danym momencie konkretnej sprawy może dać najlepszy efekt.