Prawo karne

Oferta Prawo karne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Reprezentacja w sprawach karnych

Nasi adwokaci występują – wobec organów ścigania i przed sądami wszystkich instancji - w charakterze obrońców osób podejrzanych, oskarżonych czy skazanych, ale i reprezentują ofiary przestępstw oraz osoby będące oskarżycielami posiłkowymi.

Obsługa wniosków związanych z kodeksem postępowania karnego (KPK)

W toku spraw objętych zapisami prawa karnego, zarówno osoba obwiniona, jak i poszkodowana, mogą składać różnego rodzaju wnioski. Wiele z nich ma kluczowe znaczenie, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie ich formułowanie i argumentacja. Wśród najczęstszych wniosków przewidzianych Kodeksem Postępowania Karnego (KPK) można wymienić: wniosek o uzasadnienie, wniosek dowodowy, o przywrócenie terminu, o naprawienie szkody, o uzasadnienie postanowienia, o ściganie.

Mediacje i ugody

Mediacja między stroną poszkodowaną a sprawcą może być dobrą alternatywą i zdecydowanie skrócić postępowanie karne. Nasi adwokaci, reprezentując swoich klientów, biorą na siebie ciężar prowadzenia negocjacji i dbają o wypracowanie jak najkorzystniejszego kompromisu.

Obsługa procedur wynikających z orzeczenia o winie

Konsekwencją orzeczenie o winie, kończącego proces karny, jest konieczność spełnienia szeregu wymogów, wynikających z wyroku sądu. Nasi prawnicy dbają o to, by wszelkie działania podejmowane były zgodnie z literą prawa i według odpowiednich procedur.

Materiały poświęcone tej tematyce

2020-01-31

Jak działa system podzielonej płatności?

Po ponad 2 miesiącach obowiązywania nowych zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności warto podsumować związane z nim praktyczne problemy.
2020-01-12

Wszystko o białej liście podatników VAT

Wykaz podatników VAT, zwany potocznie białą listą, funkcjonuje od 1 września 2019 roku. Natomiast 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy przewidujące podatkowe konsekwencje niestosowania białej listy.