opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnej

Komu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?
24.02.2020

Limit pomocy de minimis w spółkach komandytowych

Czy udzielenie pomocy de minimis spółce będącej komplementariuszem w trzech spółkach komandytowych powoduje, że beneficjentem wsparcia jest cała grupa podmiotów?
24.02.2020

Usterka w lokalu wydzielonym

Czy usterkę, do której doszło w pomieszczeniu wydzielonym - prywatnym, może naprawić bezpośrednio zarządca nieruchomości, działający w imieniu wspólnoty mieszkaniowej?
24.02.2020

Umowa deweloperska

Kiedy należy podpisać umowę deweloperską? Czy umowa zawierana między deweloperem a klientem dopiero po zakończeniu procesu budowalnego, spełnia przesłanki umowy deweloperskiej?
24.02.2020

Utracony towar a koszt uzyskania przychodów

Czy wydatek poniesiony na nabycie utraconych środków obrotowych stanowi koszt uzyskania przychodów?
24.02.2020

Umowa z podwykonawcą części robót budowlanych

Czy dopuszczalna jest realizacja części inwestycji dotyczącej budowy boisk sportowych przez podwykonawcę i jakie są z tym związane procedury?
24.02.2020

Opodatkowanie usługi dostawy i montażu mebli

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana w przypadku usługi sprzedaży mebli kuchennych wraz z dostawą?
24.02.2020

Nieściągalne wierzytelności zaliczone jako koszt uzyskania przychodów

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności?
24.02.2020

Powołanie członka zarządu - podatki i ubezpieczenia

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą powołanie na członka zarządu osoby, która jest jednocześnie zatrudniona w tej samej spółce na umowę o pracę na stanowisku dyrektora?
24.02.2020

Rażąca niewdzięczność jako powód odwołania darowizny

Jak należy interpretować pojęcie „rażącej niewdzięczności” w rozumieniu art. 898 kodeksu cywilnego?
24.02.2020

Uzyskanie zgody wspólnika

Na jakie czynności zarząd spółki powinien uzyskać zgodę wspólnika i jakie są skutki niedopełnienia tego obowiązku?
24.02.2020

Ustalenie właścicieli nieruchomości

Jakie dokumenty potrzebne są do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?
24.02.2020

Ważność wyboru członków zarządu

Kto ma prawo do wyboru członków zarządu Sekcji Naukowej działającej w ramach Towarzystwa?
24.02.2020

Upadłość konsumencka sposobem na rozpoczęcie wszystkiego od nowa

Instytucja upadłości konsumenckiej, stosowana z powodzeniem w krajach Zachodu, dla wielu Polaków może okazać się sposobem na wyjście z poważnych tarapatów. Do nowego mechanizmu prawno-finansowego musimy się jednak przyzwyczaić, a przede wszystkim – musimy pamiętać o regułach i specyfice upadłości konsumenckiej. Dla kogo, z jakimi ograniczeniami, na jakich warunkach i z jakimi konsekwencjami? Prezentujemy podstawowe informacje.
24.02.2020

Weryfikacja cen transferowych w 2016r.

Uwaga na ceny transferowe! Ministerstwo Finansów będzie badać transfery między firmami powiązanymi, żeby zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych. Sposobem na uniknięcie kłopotów jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji.