Informacje praktyczne dotyczące stosowania prawa rodzinnego w codziennej praktyce prawnej.

Oferta Prawo rodzinne

Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w zakres prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach jedynie adwokat może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Świadczymy naszym klientom wszechstronną pomoc, uwzględniając również dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi czy biznesowymi.

PRZEWIŃ

Zakres usług

Rozwody

Konsekwencją rozwodu jest nie tylko konieczność uregulowania kwestii opieki nad dziećmi czy konieczność podziału majątku, ale w wielu przypadkach - konieczność dokonania przekształceń prowadzonego biznesu. Reprezentując naszych klientów w standardowych sprawach rozwodowych nasi adwokaci biorą pod uwagę każdy z aspektów sytuacji członków rodziny po ustaniu małżeństwa.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

To jeden z najwrażliwszych elementów procedury rozwodowej. Dzięki dużemu doświadczeniu prawnemu i mediacyjnemu podejściu do tego problemu adwokaci spółki Grzybkowski, Guzek i Partnerzy pomagają w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania w duchu wzajemnego zrozumienia. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie dla dzieci.

Podział majątku

Nasi adwokaci służą efektywnym wsparciem przy podziale majątku, rekomendując rozwiązania najkorzystniejsze, również z uwzględnieniem strategii podatkowej i późniejszego dziedziczenia majątku przez spadkobierców. Odpowiednie postępowanie ze składnikami majątku ma kluczowe znaczenie, dlatego specjalistyczna pomoc prawna ma w takim przypadku szczególne znaczenie.

Renta alimentacyjna

Renta jest roszczeniem, które przechodzi na członków rodziny w przypadku śmierci osoby poszkodowanej. Prawnicy Kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy w imieniu klientów dochodzą roszczeń tego typu w odpowiedniej wysokości oraz reprezentują ich w postępowaniach przed różnymi organami.