opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
24.02.2020

Skontroluj klienta, bo będziesz miał kłopot z odliczeniem VAT

Przypominamy, że wraz z początkiem roku weszły w życie zmiany, które dają podatnikom więcej możliwości, ale i... obowiązków. Warto zadbać o udoskonalenie procedur w swojej firmie.
24.02.2020

Sprawozdania finansowe na nowych zasadach

15 marca zmienią się zasady składania sprawozdań finansowych do sądu. Od tego dnia sprawozdania do KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kolejne zmiany będą wchodzić w życie sukcesywnie, aż do do 2020 roku.
24.02.2020

Nowe prawo przedsiębiorców opublikowane

W dniu 30 marca 2018 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw pakiet aktów prawnych znanych pod nazwą „Konstytucji dla biznesu”.
24.02.2020

Nowe terminy w zakresie cen transferowych

Przypominamy, iż rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 roku przedłużono termin realizacji niektórych obowiązków w zakresie cen transferowych.
24.02.2020

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Uchwalona 1 marca 2018 roku ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastąpi dotychczasową regulację pochodzącą z 2000 roku. Jednak mimo wielu podobieństw – nowe przepisy różnią się od dotychczasowych. O skali zmian może świadczyć już objętość nowej ustawy. Dotychczasowa kończy się na art. 37a, nie licząc przepisów przejściowych i końcowych. Nowa ustawa ma 157 artykułów, nie uwzględniając ponad 30 kolejnych przepisów przejściowych i końcowych. Osobom znającym pop
24.02.2020

Niektóre interpretacje prawa podatkowego mogą stracić moc

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ważne jest to, że część dotychczas wydanych interpretacji może stracić moc.
24.02.2020

Są wskazówki, ale tylko dla urzędników

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało długo zapowiadany katalog czynności, których dopełnienie miało zabezpieczać podatników VAT przed pozbawieniem prawa do odliczenia. Co ważne - ten dokument... nie jest adresowany do podatników.
24.02.2020

Przed czym właściwie chroni płatność podzielona?

W opublikowanej 25 kwietnia 2018 roku "Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", Ministerstwo Finansów wspomniało także, jak stosowanie płatności podzielonej wpłynie na ocenę dobrej wiary podatnika.
24.02.2020

Administrator fanpage na Facebooku współodpowiada za przetwarzanie danych osobowych! Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że administrator fanpage’a na portalu Facebook jest współodpowiedzialny (wraz z właścicielem serwisu, czyli Facebook) za przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z profilu.
24.02.2020

Zmiany zasad opodatkowania twórców - uchwalone

15 czerwca 2018 roku uchwalono ustawę zmieniającą m.in. zasady opodatkowania twórców. Nowe prawo przewiduje także ułatwienia w zakresie amortyzacji.
24.02.2020

Nie będzie PCC od kryptowalut

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających waluty wirtualne.
24.02.2020

Płatność podzielona? Decyduje przedsiębiorca

Przypominamy, że 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług.
24.02.2020

Przedawnienia - inaczej

Przedawnienia roszczeń - ich zasady i terminy - mają duże znaczenia zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Ważne! Właśnie zmieniła się część uregulowań dotyczących przedawnień, a zawartych w Kodeksie Cywilnym.
24.02.2020

Danina solidarnościowa - 4% nadwyżki ponad milion dochodów

W projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z 12 lipca 2018 roku można znaleźć założenia nowego podatku. Z projektu wynika, że danina znajdzie się w podatku od osób fizycznych. Daninę mają płacić osoby fizyczne, które w roku podatkowym (kalendarzowym) uzyskały dochody przekraczające kwotę milion złotych. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad milion złotych.
24.02.2020

Rewolucja w cenach transferowych

Przepisy o cenach transferowych właściwie będą napisane całkowicie od nowa. Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2018 roku. Wśród licznych zmian uwagę zwraca między innymi plan podniesienia progów dokumentacyjnych.