Bank wiedzy:

Ceny transferowe - uwaga na nowe obowiązki!

Czasu coraz mniej - do końca marca spółki muszą zrealizować nowe obowiązki związane z cenami transferowymi. W przypadku osób fizycznych ten termin upłynie miesiąc później.

W roku 2018 podatnicy muszą sporządzić nową dokumentację transakcji między podmiotami powiązanymi. Konieczne jest także złożenie, wraz z deklaracją roczną, oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz stosownego sprawozdania.

Dokładny zakres obowiązków zależy od wielkości przychodów, kosztów oraz charakteru transakcji między podmiotami powiązanymi. Dla podatników CIT termin na ich wykonanie upłynie z końcem marca. Dla osób fizycznych – z końcem kwietnia.

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada, że weryfikacja cen transferowych (oraz oczywiście sprawdzenie zgodności dokumentacji z nowymi wymaganiami) będzie jednym z priorytetów podczas nadchodzących kontroli.

Nie trzeba dodawać, że w takiej sytuacji zalecana jest dokładność i zachowanie wymaganych terminów. Nasza Kancelaria zapewnia pełne wsparcie merytoryczne i doradcze podatnikom korzystającym z cen transferowych.