Bank wiedzy:

Ceny transferowe - nowe obowiązki podatników i surowe konsekwencje

Przypominamy, że od kilku miesięcy obserwujemy wzmożoną aktywność organów skarbowych w zakresie cen transferowych. Zapowiadane są wzmożone kontrole.

Ceny transferowe to, w dużym skrócie, zjawisko dokonywania transakcji przez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo. Przepisy o podatkach dochodowych wymagają dokonywania tych transakcji po cenach rynkowych oraz sporządzania przez strony takich transakcji specjalnej dokumentacji. Brak takiej dokumentacji, mającej wykazać rynkowy charakter transakcji, może skutkować wymierzeniem podatku dochodowego w stawce 50%.
W ostatnich latach sukcesywnie zwiększa się ustawowy zakres obowiązkowej dokumentacji. Jednocześnie administracja skarbowa, po latach niższej aktywności, intensyfikuje działania w tym zakresie. Do wielu naszych klientów trafiły z urzędów skarbowych pisma informujące o wzmożeniu kontroli cen transferowych.
Chcąc wspomóc Państwa w przygotowaniu dokumentacji, Kancelaria wzmocniła zespół działu prawa podatkowego. Dla kluczowych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę, obejmującą analizę mającą na celu ustalenie, czy istnieje obowiązek dokumentacyjny oraz przygotowanie samej dokumentacji. Zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z Kancelarią. Zaniechanie wykonania dokumentacji może wiązać się z surowymi konsekwencjami dla podatników.