Bank wiedzy:

Nie będzie PCC od kryptowalut

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających waluty wirtualne.

Przypomnijmy, że opodatkowanie nabycia walut wirtualnych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wzbudzało jeszcze niedawno wiele kontrowersji. W opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów komunikacie wskazano na konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu każdej transakcji nabycia waluty wirtualnej. Wymowa tego komunikatu została niedługo później złagodzona przez wypowiedź Wiceministra Finansów, który wskazał, że administracja podatkowa nie będzie oczekiwała zapłaty podatku, kiedy z przyczyn faktycznych jego obliczenie i zadeklarowanie będzie niemożliwe.

Ta ostatnia wiadomość spotkała się z pozytywnym przyjęciem, jednak stanowiła tylko ustną deklarację przyjaznego podejścia do problemu podatników obracających walutą wirtualną. Opublikowany 19 czerwca 2018 roku projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających waluty wirtualne. Rozporządzenie ma znaleźć zastosowanie do transakcji dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, co planowane jest na 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe komunikaty Ministerstwa Finansów o zamiarze kompleksowego uregulowania opodatkowania walut wirtualnych należy się spodziewać, że w okresie roku przedstawione zostaną nowe rozwiązania w tym zakresie.


Jednocześnie zwracamy uwagę, że projekt rozporządzenia nie dotyczy podatków dochodowych. Oznacza to, że podatnicy zbywający waluty wirtualne nadal powinni płacić podatek od osiąganych z tego tytułu dochodów.