Bank wiedzy:

Przed czym właściwie chroni płatność podzielona?

W opublikowanej 25 kwietnia 2018 roku "Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", Ministerstwo Finansów wspomniało także, jak stosowanie płatności podzielonej wpłynie na ocenę dobrej wiary podatnika.

Przypominamy, że 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności. Będzie on umożliwiał nabywcom towarów i usług zapłatę kwoty netto na rachunek bankowy sprzedawcy, zaś kwoty podatku - na specjalny wyodrębniony rachunek bankowy, zwany rachunkiem VAT.

W opublikowanej przez Ministerstwo Finansów Metodyce wskazano, iż skorzystanie przez nabywcę z mechanizmu podzielonej płatności ma pozwalać na uznanie, iż podatnik dochował należytej staranności. Twierdzenie to opatrzono jednak zastrzeżeniami. Po pierwsze, nie mogą występować inne okoliczności, które wskazywać będą na brak należytej staranności. Po drugie, wskazano wyraźnie, iż mechanizm podzielonej płatności nie ma wpływu na możliwość stosowania przez organy podatkowe art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. To właśnie ten przepis pozwala organom podatkowym na pozbawienie prawa odliczenia podatników, którzy ich zdaniem nie dochowali należytej staranności przy nabyciu towarów i usług.

Powyższe stanowisko Ministerstwa potwierdza zatem sygnalizowany przez nas od wielu miesięcy problem. Mechanizm płatności podzielonej chroni wyłącznie przed tzw. odpowiedzialnością solidarną oraz dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, zwanym popularnie sankcją VAT. Tymczasem odpowiedzialność solidarna dotyczy tylko nielicznych obszarów gospodarki, jak np. obrót paliwem. Instytucja ta, choć istnieje w polskim prawie od 5 lat, jest rzadko stosowana przez organy podatkowe. O wiele częściej pozbawiają one podatników prawa odliczenia, wykazując im brak zachowania należytej staranności.

Opublikowana właśnie "Metodyka..." (czyli zestaw wytycznych dla pracowników administracji skarbowej) wskazuje, że skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności nie uchroni podatnika przed pozbawieniem prawa odliczenia, jeżeli fiskus będzie miał podejrzenia co do transakcji.

Okazuje się więc, że rzetelna, wewnętrzna procedura weryfikacji kontrahentów i transakcji, jest w każdej firmie absolutnie niezbędna.