Bank wiedzy:

Polskie przepisy o opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy budynków niezgodne z unijną dyrektywą - możliwość korekty podatku i wznowienia postępowania!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezgodne z unijna dyrektywą 2006/112 uznał przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym zwolnienia z VAT dostawy budynków i ich części.

W toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sporze pomiędzy polską spółką a fiskusem, sąd nabrał wątpliwości co do zgodności z unijną dyrektywą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Celem ich usunięcia NSA zapytał Trybunał, w dużym uproszczeniu, czy przepisy Dyrektywy 2006/112 pozwalają na wprowadzenie ograniczeń w zwolnieniu z VAT dostawy budynków i lokali w sposób przewidziany w polskiej ustawie.
Spór dotyczył tzw. pierwszego zasiedlenia. Zgodnie bowiem z polskimi przepisami, jeżeli przed dostawą budynków lub ich części doszło do tzw. pierwszego ich zasiedlenia, wówczas transakcja jest zwolniona z podatku. NSA miał wątpliwości, czy polska definicja pierwszego zasiedlenia jest zgodna z unijnymi przepisami. W wyroku C-308/16 z 16 listopada 2017 roku Trybunał uznał, że polska definicja pierwszego zasiedlenia jest zbyt wąska. To oznacza, że polska ustawa zbyt dalece ogranicza zwolnienie z VAT dla dostawy budynków.
Konsekwencją wyroku jest możliwość wznowienia postępowania podatkowego lub sądowego. Wszystkich z Państwa, wobec których wydano decyzję podatkową lub wyrok sądowy dotyczący opodatkowania dostawy budynków, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z Kancelarią celem oceny, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Prosimy o pilną reakcję z uwagi na krótkie terminy składania wniosków.
Zachęcamy także do kontaktu celem oceny, czy zachodzą przesłanki do korekty rozliczeń podatkowych.

Źródło: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-308/16