Bank wiedzy:

Sprawozdania finansowe na nowych zasadach

15 marca zmienią się zasady składania sprawozdań finansowych do sądu. Od tego dnia sprawozdania do KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kolejne zmiany będą wchodzić w życie sukcesywnie, aż do do 2020 roku.

Ustawa z 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady składania sprawozdań finansowych do KRS i do urzędów skarbowych.

Oprócz wprowadzenia obowiązku składania sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czekają nas zmiany zasad składania sprawozdań do urzędów skarbowych. Wprowadzone będą 1 października 2018 roku.

Dla osób fizycznych oznaczać to będzie składanie sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w określonej urzędowo strukturze logicznej (JPK), do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnicy CIT będą składać sprawozdania do urzędu skarbowego wyłącznie wówczas, gdy nie będą wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.