Bank wiedzy:

Są wskazówki, ale tylko dla urzędników

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało długo zapowiadany katalog czynności, których dopełnienie miało zabezpieczać podatników VAT przed pozbawieniem prawa do odliczenia. Co ważne - ten dokument... nie jest adresowany do podatników.

W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje mające doprowadzić do wypracowania katalogu czynności wymaganych od podatników VAT - dla zachowania należytej staranności. W założeniach - podatnik dochowujący należytej staranności nie powinien być pozbawiany prawa odliczenia podatku VAT.

Dokument opublikowany 25 kwietnia 2018 roku, wiele miesięcy po pierwotnie zapowiadanym terminie, nie jest jednak adresowany do podatników. Tak zwana „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” jest zbiorem wskazówek dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. I jest to właściwie rodzaj wykazu zdarzeń, których zaistnienie może uzasadniać pozbawienie podatników prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Jak podkreślało kierownictwo resortu, dokument nie tworzy żadnych "gwarancji" dla podatników. Nie wykluczono jednak powstania w przyszłości dokumentu adresowanego bezpośrednio do podatników.

A jednak, pomimo braku waloru ochronnego, "Metodyka" powinna być uwzględniana w procedurach stosowanych przez przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Nasza Kancelaria od wielu lat rekomenduje wdrażanie wewnętrznej procedury regulującej weryfikację kontrahentów i transakcji.

Procedury przygotowywane przez naszych specjalistów są nawet dokładniejsze niż te, opisane w "Metodyce". Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem tej procedury, a także przeprowadzeniem audytu sprawdzającego zgodność dotychczasowych transakcji z wymogami należytej staranności zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.