Bank wiedzy:

Administrator fanpage na Facebooku współodpowiada za przetwarzanie danych osobowych! Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że administrator fanpage’a na portalu Facebook jest współodpowiedzialny (wraz z właścicielem serwisu, czyli Facebook) za przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z profilu.

Dlaczego? Dane dotyczące użytkowników i odwiedzających poszczególne fanpage są gromadzone w plikach cookies, a dostęp do nich ma również administrator - za pośrednictwem darmowego narzędzia „Facebook Insights”. Pliki cookies zawierają unikalny kod użytkownika, który zostaje wygenerowany już z chwilą wejścia na fanpage przez konkretną osobę. Kod ten jest pobierany i zapisywany na dysku twardym bądź innym trwałym nośniku na okres 2 lat.

W związku z tym każdy administrator fanpage działającego w obrębie tego serwisu, w myśl orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 czerwca 2018 roku, powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec odwiedzających go użytkowników.

TSUE podkreślił, że sam fakt, iż administrator korzysta z usług dostarczonych przez Facebook, nie zwalnia go z bezpośrednich obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, nałożonych na taki podmiot przez RODO. Administrator fanpage’a przetwarza dane osobowe, bowiem może - za pośrednictwem wspomnianej usługi - dotrzeć do zanonimizowanych danych demograficznych dotyczących osób odwiedzających fanpage. Dane te obejmują w szczególności płeć, wiek, stan cywilny i stan zawodowy. Co więcej, administrator może także uzyskać dane dotyczące stylu życia i zainteresowań użytkownika (np. informacje dotyczące zakupów dokonywanych przez użytkownika w sieci oraz kategorie produktów, którymi jest zainteresowany), a także danych geograficznych ukierunkowujących administratora na przeprowadzenie określonej promocji bądź kampanii reklamowej, dostosowanej do specyfiki danego obszaru.

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych tego rodzaju, administrator fanpage’a musi spełnić obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami z art. 13 RODO, tj. w szczególności poinformować użytkownika o celu, sposobie i kategoriach przetwarzanych danych.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu takiego zapisu, zgodnie z wymogami RODO, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami naszej Kancelarii.

Źródło informacji: wyrok w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH