AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do lektury naszego archiwum, zawierającego wiadomości regularnie zamieszczane w sekcji Aktualności. Dotyczą zarówno istotnych zmian w prawie, jak i ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem naszej Kancelarii.
28.12.2022

Nasi eksperci o zatorach płatniczych

"Zatory płatnicze jako czyn nieuczciwej konkurencji" - to specjalistyczny artykuł, przygotowany przez naszych specjalistów, a opublikowany w grudniowym wydaniu magazynu Credit Manager.
23.11.2022

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe osobom reprezentującym podmiot wpisany do KRS?

Nasza Kancelaria reprezentuje pozwaną w procesie o zapłatę z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w której pozwana pełniła funkcję członka zarządu. W trakcie sprawy pojawiła się wątpliwość - w jaki sposób skutecznie doręczyć pismo procesowe osobie reprezentującej podmiot wpisany do KRS, jeżeli adres tej osoby jest nieaktualny.
04.10.2022

Rodzina zmarłej pacjentki domaga się zadośćuczynienia oraz renty

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ruszył proces o zadośćuczynienie za śmierć kobiety zmarłej na skutek błędu pielęgniarki w tzw. klinice medycyny naturalnej w styczniu 2019 roku. Rodzina zmarłej domaga się od pielęgniarki i kliniki zadośćuczynienia oraz renty na rzecz dzieci.
04.10.2022

Kara umowna w przedwstępnej umowie o pracę - niedopuszczalna

Sąd Rejonowy w Kartuzach wydał wyrok korzystny dla pracownika, od którego niedoszły pracodawca domagał się kary umownej wynikającej z umowy przedwstępnej. Sąd oddalił powództwo o zapłatę przeciwko klientowi naszej Kancelarii.
09.09.2022

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał prokonsumencką linię orzeczniczą w sprawach kredytów indeksowanych / denominowanych do walut obcych.

Wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. TSUE podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Orzekł, że jeżeli usunięcie jedynie części klauzuli niedozwolonej sprowadzałoby się do zmiany treści postanowienia umownego, która to zmiana wpływałaby na istotę postanowienia, sąd powinien stwierdzić bezskuteczność całej klauzuli niedozwolonej, a nie jedynie jej części i nawet jeżeli jedynie pewne elementy postanowienia niedozwolonego nadają mu nieuczciwy charakter.
25.08.2022

Kolejne cztery umowy kredytu frankowego unieważnione

Mimo okresu wakacyjnego Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych klientów. We wszystkich przypadkach Sąd przychylił się do argumentacji o abuzywności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach kredytu.
06.07.2022

"Polski ład" a składka zdrowotna

Korekta "Polskiego Ładu", dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej, wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Nasz ekspert omawia wprowadzone modyfikacje.
28.06.2022

Praca zdalna: zmiany oczekiwane, ale z nowymi obowiązkami

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej, to odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy dotychczas powierzali pracę zdalną na podstawie art. 3 tzw. ustawy covidowej. Uregulowanie przepisów o pracy zdalnej wiąże się jednak z pojawieniem nowych obowiązków dla pracodawców, a czasu na ich wprowadzenie będzie niewiele.
01.06.2022

Ważne zmiany w kodeksie pracy - od sierpnia

W sierpniu wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy. Rozszerzony zostanie katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. To istotna zmiana, którą powinni wziąć pod uwagę wszyscy pracodawcy.
24.05.2022

Kolejna umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawarta z GE Money Bank S.A. unieważniona

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny zasądził od Banku BPH S.A. (następcy prawnego GE Money Bank S.A.) na rzecz naszych klientów ponad 160.000 złotych oraz obciążył bank kosztami procesu.
20.05.2022

Epidemia odwołana, co dalej?

16 maja 2022 roku, na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13 maja 2022 roku, stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Czy oznacza to zmianę warunków prowadzenia biznesu?
29.04.2022

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny zasądził od mBanku S.A. na rzecz naszego klienta ponad 360.000,00 złotych oraz obciążył Bank kosztami procesu.
26.04.2022

Wygrana z GE Money Bank S.A.

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z GE Money Bankiem S.A. (którego następcą prawnym jest Bank BPH S.A.) jest nieważna w całości. To kolejna już wygrana z tym bankiem, w której nasza Kancelaria reprezentowała kredytobiorcę.
20.04.2022

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022 roku oddalił apelację mBanku S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 4 listopada 2020 roku, w którym Sąd I instancji oddalił powództwo mBanku S.A. przeciwko kredytobiorcy.
28.03.2022

Umowa kredytu frankowego zawarta przed wejściem Polski do Unii Europejskiej - nieważna

Unijne zasady ochrony konsumentów obejmują również kredytobiorców, którzy zawarli umowę z bankiem jeszcze przed akcesją Polski do UE! Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalając, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) jest nieważna, zasądził od banku solidarnie na rzecz kredytobiorców kwotę stanowiącą sumę wszystkich rat kapitałowo – odsetkowych zapłaconych przez nich od dnia zawarcia umowy.