AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do lektury naszego archiwum, zawierającego wiadomości regularnie zamieszczane w sekcji Aktualności. Dotyczą zarówno istotnych zmian w prawie, jak i ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem naszej Kancelarii.
06.07.2022

"Polski ład" a składka zdrowotna

Korekta "Polskiego Ładu", dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej, wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Nasz ekspert omawia wprowadzone modyfikacje.
28.06.2022

Praca zdalna: zmiany oczekiwane, ale z nowymi obowiązkami

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej, to odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy dotychczas powierzali pracę zdalną na podstawie art. 3 tzw. ustawy covidowej. Uregulowanie przepisów o pracy zdalnej wiąże się jednak z pojawieniem nowych obowiązków dla pracodawców, a czasu na ich wprowadzenie będzie niewiele.
01.06.2022

Ważne zmiany w kodeksie pracy - od sierpnia

W sierpniu wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy. Rozszerzony zostanie katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. To istotna zmiana, którą powinni wziąć pod uwagę wszyscy pracodawcy.
24.05.2022

Kolejna umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawarta z GE Money Bank S.A. unieważniona

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny zasądził od Banku BPH S.A. (następcy prawnego GE Money Bank S.A.) na rzecz naszych klientów ponad 160.000 złotych oraz obciążył bank kosztami procesu.
20.05.2022

Epidemia odwołana, co dalej?

16 maja 2022 roku, na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13 maja 2022 roku, stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Czy oznacza to zmianę warunków prowadzenia biznesu?
29.04.2022

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny zasądził od mBanku S.A. na rzecz naszego klienta ponad 360.000,00 złotych oraz obciążył Bank kosztami procesu.
26.04.2022

Wygrana z GE Money Bank S.A.

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z GE Money Bankiem S.A. (którego następcą prawnym jest Bank BPH S.A.) jest nieważna w całości. To kolejna już wygrana z tym bankiem, w której nasza Kancelaria reprezentowała kredytobiorcę.
20.04.2022

Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022 roku oddalił apelację mBanku S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 4 listopada 2020 roku, w którym Sąd I instancji oddalił powództwo mBanku S.A. przeciwko kredytobiorcy.
28.03.2022

Umowa kredytu frankowego zawarta przed wejściem Polski do Unii Europejskiej - nieważna

Unijne zasady ochrony konsumentów obejmują również kredytobiorców, którzy zawarli umowę z bankiem jeszcze przed akcesją Polski do UE! Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalając, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) jest nieważna, zasądził od banku solidarnie na rzecz kredytobiorców kwotę stanowiącą sumę wszystkich rat kapitałowo – odsetkowych zapłaconych przez nich od dnia zawarcia umowy.
01.03.2022

Projekt zmian w Kodeksie Pracy - zapisy dotyczące pracy zdalnej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie projekt ustawy mającej dokonać zmiany Kodeksu Pracy poprzez uregulowanie tzw. pracy zdalnej. Projektowane zmiany mają zastąpić dotychczasową szczątkową regulację zawartą w tzw. specustawie covidowej.
01.03.2022

Projekt zmian przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracowników

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej zasady kontroli trzeźwości pracowników opisane w Kodeksie Pracy. Celem ustawy jest wprowadzenie uregulowań umożliwiających przeprowadzanie takich kontroli. Jest to reakcja na pojawiające się od dłuższego czasu głosy pracodawców, którzy odczuwają negatywne aspekty dotychczasowych regulacji.
22.02.2022

Umowa kredytu frankowego z Lukas Bank S.A. - nieważna

Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z 26 stycznia 2022 roku stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w styczniu 2008 roku z Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) i na tej podstawie zasądził na rzecz naszej klientki wszystkie wpłacone przez nią na rzecz banku raty kapitałowo-odsetkowe.
11.01.2022

Kolejne unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny wyrokiem z 14 grudnia 2021 roku zasądził od mBanku S.A. na rzecz kredytobiorczyni kwotę obejmującą wszystkie wpłacone przez nią raty kapitałowo–odsetkowe z tytułu umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF. To kolejna sprawa, prowadzona przez naszą Kancelarię, zakończona sukcesem klienta banku.
12.12.2021

Stwierdzenie nieważności umowy zawartej z GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 roku stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej przez klientkę naszej Kancelarii z bankiem GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.). To kolejny spór o kredyty frankowe, który zakończył się sukcesem kredytobiorców reprezentowanych przez naszych specjalistów.
12.12.2021

Kolejny sukces w sporze o kredyt frankowy - tym razem z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 października 2021 roku zasądził na rzecz reprezentowanych przez nas kredytobiorców uiszczone bankowi raty kredytu. Sprawa dotyczy kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank S.A.).