Aktualności

Frankowicze wygrywają w sądach

Wciąż przybywa korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń sądowych, kończących spory z bankami. Wyroki zapadają w Sądach Okręgowych, a Sąd Apelacyjny podtrzymuje te orzeczenia. Zestawiliśmy kilka najnowszych przypadków.

 • 25 października 2022 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XII Cywilny z dnia 7 października 2021 roku, w którym Sąd ten ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF podpisana z GE Money Bank S.A. w 2008 roku jest nieważna i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów 40.000,00 franków szwajcarskich oraz 98.000,00 złotych. Sąd uznał również, że potrącenie wierzytelności dokonane przez powodów na spłatę kapitału uzyskanego w ramach kredytu było skuteczne i spowodowało umorzenie wierzytelności banku o zwrot kwoty wypłaconej powodom przez bank. Wyrok zasądzający świadczenie jest prawomocny.
 • 9 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2006 roku z Bankiem Millenium S.A. jest nieważna oraz zasądził ponad 200.000,00 złotych na rzecz kredytobiorców.
 • 16 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2007 roku zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę wpłaconą przez niego tytułem rat kapitałowo–odsetkowych.
 • 7 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów ponad 400.000,00 złotych, które wpłacili na rzecz banku z tytułu rat kapitałowych i odsetkowych. Sąd uznał, że potrącenie wierzytelności dokonane przez powodów na spłatę kapitału uzyskanego w ramach kredytu było skuteczne i spowodowało umorzenie wierzytelności banku o zwrot kwoty wypłaconej powodom przez bank.
 • 20 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny z dnia 25 marca 2022 roku, w którym Sąd ten ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF podpisana z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. w 2003 roku jest nieważna i na tej podstawie zasądził na rzecz powodów wszystkie wpłacone przez nich na rzecz banku raty kapitałowe i odsetkowe. Wyrok zasądzający świadczenie jest prawomocny.
 • 11 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 roku zawarta z BRE Bank S.A., jest nieważna.
 • 12 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 20 kwietnia 2022 roku, w którym Sąd ten ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w 2007 roku z GE Money Bankiem S.A. jest nieważna. Wyrok stwierdzający nieważność umowy jest prawomocny.
 • 27 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2008 roku zawarta z GETIN Bank S.A. DOM Oddział w Łodzi jest nieważna.
 • 30 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2006 roku, zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę wpłaconą przez niego tytułem rat kapitałowo – odsetkowych.
 • 9 lutego 2023 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny z dnia 2 lipca 2021 roku, w którym Sąd ten ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF podpisana z BRE Bank S.A. w 2008 roku jest nieważna. Wyrok stwierdzający nieważność umowy jest prawomocny.
 • 16 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2008 roku.

Przypominamy, że nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Analiza umowy kredytowej pozwala ustalić, czy w danym przypadku są przesłanki dochodzenia swoich racji w sądzie.