Aktualności

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe osobom reprezentującym podmiot wpisany do KRS?

Nasza Kancelaria reprezentuje pozwaną w procesie o zapłatę z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, w której pozwana pełniła funkcję członka zarządu. W trakcie sprawy pojawiła się wątpliwość - w jaki sposób skutecznie doręczyć pismo procesowe osobie reprezentującej podmiot wpisany do KRS, jeżeli adres tej osoby jest nieaktualny.

Zagadnienie prawne na skutek zażalenia trafiło do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd II instancji uznał, że przepisy postępowania cywilnego przewidują dokonywanie doręczeń pism procesowych lub orzeczeń dla osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów, członków organów i osób uprawnionych do powołania na adres do doręczeń wskazany zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie są tego konsekwencje? Zachęcamy do lektury omówienia w naszym Banku wiedzy: https://grzybkowskiguzek.pl/bank-wiedzy/opinie-prawne/jak-skutecznie-doreczyc-pismo-procesowe-osobom-reprezentujacym-podmiot-wpisany-do-krs