Aktualności

Nowelizacja KP - sprawdź dokumenty pracownicze!

26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Konieczna będzie modyfikacja treści dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników. Ustawodawca nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki informacyjne.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza także całkiem nowe zasady udzielania urlopów dla pracowników. Pracodawca będzie miał również określone obowiązki związane ze złożeniem wniosku przez pracownika o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji czasu pracy.

Naruszenie obowiązków informacyjnych przez pracodawcę oraz przepisów o elastycznej organizacji pracy, urlopie opiekuńczym oraz dotyczące pokrywania przez pracodawcę kosztów szkoleń będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozić będzie kara grzywny w wysokości od 1000 złotych do 30.000,00 złotych.

Więcej informacji o zakresie wprowadzanych zmian - w naszym banku wiedzy: KLIKNIJ