Aktualności

Nasza specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych o RODO w branży OZE

Aleksandra Zwolińska-Mańczak, specjalistka zajmująca się w naszej Kancelarii zagadnieniami ochrony danych osobowych, podzieliła się swoją wiedzą z czytelnikami magazynu dla branży energii odnawialnej.

Artykuł "Czy RODO dotyczy branży OZE?" został opublikowany w Magazynie Biomasa. Aleksandra Zwolińska-Mańczak omawia w 5 krokach opis minimalnych działań, jakie należy podjąć w celu oceny istnienia obowiązku wdrożenia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych oraz przebiegu tego procesu.

Zacbęcamy do lektury artykułu: KLIKNIJ

Można również zapoznać się z całym numerem pisma: KLIKNIJ