opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
02.06.2021

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przewiduje uproszczenia w stosunku do zasad obowiązujących od 1 października 2020 roku[1].
02.06.2021

Pakiet SLIMVAT2 już w Sejmie

Złożony w dniu 1 czerwca 2021 roku w Sejmie[1] projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT przewiduje szereg zmian mających uprościć rozliczanie podatku.
02.06.2021

Grupa VAT – nowa propozycja Ministerstwa Finansów

Najnowszy projekt autorstwa Ministerstwa Finansów przewiduje możliwość utworzenia przez powiązanych podatników organizacji, która będzie mogła uzyskać status podatnika podatku VAT.
27.05.2021

Czy PESEL jest daną osobową „wrażliwą”

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2021.510 ) – dalej „u.e.l.”. Został stworzony w latach 70-tych XX wieku, jednak jego charakter na przestrzeni lat uległ znacznym zmianom. Numer PESEL stał się swoistym uniwersalnym identyfikatorem danej osoby fizycznej, używanym w każdej możliwej sferze życia.
25.05.2021

Ważna uchwała NSA w sprawie podatkowej

24 maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę, która może mieć znaczny wpływ na postępowania podatkowe prowadzone wobec przedsiębiorców.
17.05.2021

Transfer danych osobowych do państw trzecich – projekt nowych klauzul umownych

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie Schrems II. Wskutek tego wyroku TSUE unieważnił legalne zasady transferu danych osobowych do USA, który odbywał się na podstawie Programu Tarcza Prywatności tzw. Privacy Shield. Wyrok ten zapoczątkował rewolucję w zakresie transferów danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
27.04.2021

Żądanie ksero (skanów) dowodów osobistych przez przedsiębiorcę – na przykładzie platformy internetowej Vinted

Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) postanowił sprawdzić, dlaczego litewska platforma handlowa Vinted wymaga od użytkowników handlujących w ramach platformy przedstawiania kopii dowodów osobistych.
07.04.2021

Zyski komandytariuszy bez podatku od dywidendy – Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza nasze stanowisko

Wypowiedzi Ministerstwa Finansów z początku roku potwierdzały istnienie zwolnienia z podatku CIT dywidendy wypłacanej komandytariuszom spółek komandytowych. Uzyskana właśnie dla jednego z naszych klientów interpretacja indywidualna mimo to satysfakcjonuje, gdyż stanowi wynikającą z ustawy gwarancję bezpieczeństwa podatkowego.
17.03.2021

Pierwszy w Polsce wyrok sądu administracyjnego uchylający w pełni decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane biometryczne

7 sierpnia 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 809/20. Jest to pierwszy w Polsce wyrok uchylający w pełni decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 18 lutego 2021 roku w bazie orzecznictwa zostało opublikowane uzasadnienie tego wyroku, które jest istotne z tego względu, iż zakwestionowano w nim samo podejście do jednej z naczelnych zasad RODO tj. minimalizacji danych.
17.02.2021

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych

16 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą konsekwencji korzystania z kart paliwowych na gruncie podatku VAT[1]. Od dawna oczekiwane stanowisko Ministerstwa rozstrzyga jednak wyłącznie skutki korzystania z kart w trójstronnych relacjach o określonych właściwościach.
29.01.2021

Zwolnienie z podatku od dywidendy dla komandytariuszy – Ministerstwo potwierdza naszą argumentację

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja obejmująca spółki komandytowe podatkiem CIT wzbudziła wątpliwość, czy komandytariusz będący podatnikiem CIT korzysta z takiego samego zwolnienia z podatku od dywidendy jak w spółkach z o. o. i akcyjnych. Minister Finansów właśnie rozwiał te wątpliwości.
29.01.2021

Zmiana właściwości urzędów skarbowych

Nowy rok, to obok zmian podatkowych, także zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej. Zmienia się właściwość tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zrealizowano także, zapowiadane już wielokrotnie, przesunięcie wszystkich największych podatników do jednego urzędu skarbowego.
29.01.2021

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych. Dotyczą one m.in. składania podpisów przez jednostkę.
29.01.2021

Podatek CIT w spółkach jawnych – koniec wątpliwości?

Nowelizacja ustawy o CIT oraz jej przepisy przejściowe, przewidujące opodatkowanie podatkiem CIT spółek jawnych, wprowadziły poważne problemy w spółkach jawnych. Poniżej wskazujemy, czy niedawny komunikat Ministerstwa Finansów rozwiał nabrzmiałe wątpliwości.
29.01.2021

Podatek u źródła przy usłudze korzystania z chmury internetowej

Przepisy o podatkach dochodowych przewidują w wielu przypadkach konieczność poboru podatku od należności wypłacanych za granicę. Polski płatnik wypłacający wynagrodzenie odpowiada całym swoim majątkiem za niepobrany podatek. Powoduje to konieczność wnikliwej analizy poszczególnych transakcji, ale też spory z organami podatkowymi.