opinie prawne

opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Guzek Szwanenfeld Szczepański i Partnerzy regularnie przygotowują na zlecenie Klientów opinie prawne – w sprawach wymagających specjalistycznej interpretacji. Równolegle nasi eksperci przygotowują opinie studialne dotyczące istotnych zmian w prawie – na potrzeby wewnętrzne naszej Spółki. Zapraszamy do lektury.

PRZEWIŃ
29.01.2021

Zwolnienie z podatku od dywidendy dla komandytariuszy – Ministerstwo potwierdza naszą argumentację

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja obejmująca spółki komandytowe podatkiem CIT wzbudziła wątpliwość, czy komandytariusz będący podatnikiem CIT korzysta z takiego samego zwolnienia z podatku od dywidendy jak w spółkach z o. o. i akcyjnych. Minister Finansów właśnie rozwiał te wątpliwości.
29.01.2021

Zmiana właściwości urzędów skarbowych

Nowy rok, to obok zmian podatkowych, także zmiany w Krajowej Administracji Skarbowej. Zmienia się właściwość tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zrealizowano także, zapowiadane już wielokrotnie, przesunięcie wszystkich największych podatników do jednego urzędu skarbowego.
29.01.2021

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych. Dotyczą one m.in. składania podpisów przez jednostkę.
29.01.2021

Podatek CIT w spółkach jawnych – koniec wątpliwości?

Nowelizacja ustawy o CIT oraz jej przepisy przejściowe, przewidujące opodatkowanie podatkiem CIT spółek jawnych, wprowadziły poważne problemy w spółkach jawnych. Poniżej wskazujemy, czy niedawny komunikat Ministerstwa Finansów rozwiał nabrzmiałe wątpliwości.
29.01.2021

Podatek u źródła przy usłudze korzystania z chmury internetowej

Przepisy o podatkach dochodowych przewidują w wielu przypadkach konieczność poboru podatku od należności wypłacanych za granicę. Polski płatnik wypłacający wynagrodzenie odpowiada całym swoim majątkiem za niepobrany podatek. Powoduje to konieczność wnikliwej analizy poszczególnych transakcji, ale też spory z organami podatkowymi.
25.01.2021

Kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w całości powództwo banku przeciwko klientowi Kancelarii o zapłatę 350.000,00 złotych z tytułu umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF.
15.01.2021

SLIM VAT, czyli zmiany w zasadach korygowania faktur

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów miała na celu uproszczenie zasad korygowania faktur. W praktyce nowe przepisy, uchwalone 27 listopada 2020 r., wzbudziły liczne wątpliwości.
15.01.2021

Problematyczna zmiana roku obrotowego w spółce komandytowej

Dla spółek komandytowych, w ustawie z jesieni 2020 roku, ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia roku obrotowego. Skorzystanie z tego prawa może jednak powodować szereg praktycznych problemów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zagadnienie to analizuje nasz ekspert.
15.01.2021

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 roku

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej pochodzi jeszcze z 2016 roku. Jednak z uwagi na spór z Komisją Europejską, wejście ustawy w życie było kilkukrotnie odraczane. Tym razem Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się jednak na kolejne przesunięcie terminu.
15.01.2021

Podatek CIT w spółkach jawnych

Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2020 roku przewidująca objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych, dotyka także spółki jawne. Ich sytuacja jest jednak odmienna od tej, w jakiej znalazły się spółki komandytowe
15.01.2021

Kasy on-line dla gastronomii, wynajmu krótkoterminowego i składów węgla

Koniec 2020 roku był czasem wdrażania kas fiskalnych on-line dla kolejnych branż. Liczne zmiany przedłużające bądź odraczające rozmaite obowiązki podatkowe z powodu pandemii nie objęły bowiem tej regulacji.
15.01.2021

Nowe obowiązki podatników i płatników podatku CIT

Ustawa z 28 listopada 2020 roku, którą wprowadzono podatek CIT dla spółek komandytowych i jawnych przewiduje także inne zmiany istotne dla podatników tego podatku. Nasz ekspert dokonuje syntetycznego omówienia. Sugerujemy jednak kontakt ze specjalistą, by dokonać analizy wpływu nowych regulacji na sytuację Państwa firmy.
02.12.2020

Prezes NBP o kredytach frankowych

Instytucje nadzorcze wielokrotnie zwracały uwagę na ryzyko kredytów walutowych - przypomina Prezes NBP, zaznaczając jednocześnie, że za kredyty walutowe odpowiadają wyłącznie banki. Adam Glapiński dostrzega wagę problemu, a jego komentarz jest odpowiedzią na list banków wyprzedzający posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.
23.10.2020

Paragon jako faktura uproszczona - interpretacja ogólna

Od 1 października 2013 roku podatnikom umożliwiono wystawianie paragonów fiskalnych zawierających numer NIP nabywcy. Jednocześnie od 1 stycznia 2013 roku ustawa o podatku VAT dopuściła wystawianie tzw. faktur uproszczonych pod warunkiem, że ich wartość nie przekraczała 450,00 złotych (100,00 euro). Sprawę omówiono w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 16 października 2020 roku.
23.10.2020

Pracownicze koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich były w ostatnich latach dwukrotnie nowelizowane. Ich stosowanie przez lata wzbudzało szereg wątpliwości pracodawców. Próbę ich wyjaśnienia stanowi interpretacja ogólna Ministra Finansów.