Bank wiedzy:

Związek partnerski - umowy, pełnomocnictwa, upoważnienia

Aspekty prawne związków partnerskich: jak w szpitalu zapytać o stan zdrowia partnera, odebrać za niego przesyłkę na poczcie, opłacić rachunki?

Żyjąc w związku partnerskim można mieć podobne prawa do małżonków - zapewniają nasi prawnicy. Wystarczy zadbać o sporządzenie odpowiednich dokumentów, regulujących relacje między partnerami i upoważniających np. do występowania w imieniu drugiej osoby. Publikujemy wzory dokumentów.  

Wzory dokumentów przydatnych w związku partnerskim: 

Umowa związku partnerskiego - wersja podstawowa: POBIERZ

Umowa związku partnerskiego - wersja rozszerzona: POBIERZ

Umowa związku partnerskiego - wersja pełna: POBIERZ

Pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu: POBIERZ

Pełnomocnictwo do czynności przekraczających zwykły zarząd: POBIERZ

Pełnomocnictwo do zarządzania rachunkiem bankowym: POBIERZ

Pełnomocnictwo do zawierania i rozwiązywania umów z dostawcami mediów: POBIERZ

Pełnomocnictwo ogólne: POBIERZ

Pełnomocnictwo procesowe: POBIERZ

Testament: POBIERZ

Umowa darowizny: POBIERZ

Umowa renty: POBIERZ

Umowa spółki cywilnej: POBIERZ

Upoważnienie: POBIERZ

Zapis: POBIERZ