Bank wiedzy:

Zanim wrzucisz zdjęcie pracownika na stronę www albo Facebooka...

Czy pracodawca może publikować zdjęcia pracowników w portalach społecznościowych i na stronach internetowych? - ta kwestia budziła szczególne zainteresowanie w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Wreszcie oficjalne stanowisko zajął w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Czy pracodawca może publikować zdjęcia pracowników w portalach społecznościowych i na stronach internetowych? - ta kwestia budziła szczególne zainteresowanie w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Wreszcie oficjalne stanowisko zajął w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Polski UODO stwierdził, że publikacja wizerunku pracownika na stronie internetowej pracodawcy obok jego danych kontaktowych wymaga uzyskania dobrowolnej zgody tegoż pracownika. Podobnie - w przypadku umieszczania zdjęć na portalach społecznościowych, czy innych witrynach sieci web. Sugerujemy, by pracodawcy sprawdzili, czy dysponują zgodami na publikację wizerunku - wydanymi przez pracowników. 

UODO zabrał również głos w sprawie publikacji wizerunku pracownika w Intranecie. Według Urzędu, jeżeli umieszczanie zdjęć pracowników w Intranecie ma na celu jedynie polepszenie i usprawnienie zarządzania firmą, a dostępu do zdjęć nie mają osoby z zewnątrz – jest to dopuszczalne. W takim wypadku pracodawca nie musi pobierać od pracownika zgody, a przetwarzanie danych może odbywać się w ramach tzw. „usprawiedliwionego celu administratora”, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(przygotowała Aleksandra Urbanowicz)