Bank wiedzy:

Wynagrodzenie - przede wszystkim na rachunek w banku

To długo oczekiwana zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzenia pracowniczego. Według przepisów - od nowego roku wynagrodzenia będą przekazywane głównie na rachunek bankowy. Uwaga - koniecznie należy zweryfikować i zaktualizować treść regulaminu pracy/wynagrodzenia!

To długo oczekiwana zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzenia pracowniczego. Według przepisów - od nowego roku wynagrodzenia będą przekazywane głównie na rachunek bankowy. Uwaga - koniecznie należy zweryfikować i zaktualizować treść regulaminu pracy/wynagrodzenia!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zasadą stanie się wypłacanie wynagrodzenia pracownikom na rachunek bankowy.

Przypominamy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie co do zasady do rąk własnych, chyba że złoży pracodawcy wniosek o przekazywanie swojego wynagrodzenia na określony rachunek bankowy.

Komentowana zmiana odwróci dotychczasową zasadę i jednocześnie usankcjonuje i tak występujący najczęściej w praktyce sposób wypłaty wynagrodzenia.

Wprowadzenie nowych przepisów będzie wiązało się z koniecznością dokonania stosownych zmian w treści regulaminu pracy/wynagrodzenia.

Zwracamy uwagę, iż pracodawcy w terminie 21 dni od wejścia w życie komentowanych przepisów zobowiązani są poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych, o treści ww. zmiany.

Pracownicy ci w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji od pracodawcy zobowiązani są złożyć pracodawcy oświadczenie o tym, że nadal chcieliby otrzymywać wynagrodzenie za pracę do rąk własnych lub zobowiązani są wskazać pracodawcy numer właściwego rachunku bankowego.

Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie komentowanej zmiany do dnia złożenia przez pracownika ww. oświadczenia lub podania przez niego właściwego numeru rachunku bankowego, przypada termin wypłaty bieżącego wynagrodzenia, to pracodawca dokonuje wypłaty tego wynagrodzenia w dotychczasowy sposób, tj. do rąk własnych pracownika.

W razie wątpliwości co do konieczności dokonywania zmian w obowiązujących u Państwa regulaminach pracy/wynagrodzenia - zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Zespół wykwalifikowanych specjalistów z chęcią pomoże przy wprowadzaniu ewentualnych zmian.


(przygotował: Robert Rudnicki)