Bank wiedzy:

Ważny wyrok Trybunału dotyczący leasingu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie VAT może mieć daleko idące konsekwencje dla opodatkowania leasingu.

W wyroku z dnia 4 października 2017 r. C-164/16 zapadłym na gruncie pytania zadanego przez angielski sąd, Trybunał oceniał przepisy o najmie na czas określony, po upływie którego w typowych wypadkach najemca nabywa własność rzeczy. Zdaniem Trybunału, jeżeli normalnym następstwem zakończenia takiej umowy jest nabycie przedmiotu najmu przez najemcę, to całą umowę należy uznać za dostawę towarów. Innymi słowy wedle Trybunału, już z chwilą zawarcia takiej umowy (najmu, leasingu, dzierżawy) dochodzi do dostawy towarów, co wymusza konieczność zapłaty całego podatku, a nie jedynie od kwot poszczególnych rat.
W polskiej ustawie o podatku od towarów i usług uregulowano podatkowe konsekwencje leasingu i bez zmiany tych przepisów raczej nie jest dopuszczalne zastosowanie wykładni zaprezentowanej przez Trybunał. Brak również zapowiedzi przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, aby zamierzano interpretować ustawę VAT na niekorzyść podatników lub też dokonywać jej zmiany. Mimo to faktem pozostaje, że polska ustawa okazuje się być sprzeczna z unijną dyrektywą 2006/112. Kancelaria będzie monitorować wpływ wyroku TSUE na losy opodatkowania leasingu w Polsce.

Źródło: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-164/16