Bank wiedzy:

Śmierć na skutek pobicia - proces w tragicznej sprawie zakończony

W zakończonym niedawno procesie nasza Kancelaria reprezentowała pro bono rodziców zmarłej kobiety, która zginęła na skutek obrażeń zadanych przez jej partnera i ojca ich wspólnych małoletnich dzieci. Z uwagi na tragiczny i drastyczny przebieg zdarzenia postępowania toczyło się z wyłączeniem jawności.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał sprawcę za winnego popełniania przestępstwa zabójstwa z zamiarem ewentualnym i skazał go na karę 15 lata pozbawienia wolności. Sąd stwierdził, że co prawda sprawca nie chciał pozbawić życia poszkodowanej, to jednak przewidując taką możliwość na to się godził. Jest to specyficzna konstrukcja prawna, stosowana na przykład wobec kierowców, którzy pod wpływem alkoholu albo wskutek rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (znaczne przekroczenie prędkości, przejeżdżanie przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle) powodują śmierć pieszego.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmienił jednak kwalifikację prawną i uznał, że sprawca odpowiada za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym i wymierzył oskarżonemu karę 10 lat pozbawienia wolności.

Omawiana sprawa była złożona pod względem prawnym z uwagi na trudności w dokonaniu właściwej kwalifikacji czynu. Problemy sprawiało też ustalenie stanu faktycznego z uwagi na między innymi brak bezpośrednich świadków zdarzenia.
Rodzice zmarłej poszkodowanej uzyskali znaczną kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, choć oczywiście żadne pieniądze nie mogą zrekompensować straty córki. Kancelaria będzie w dalszym ciągu pomagała rodzicom zmarłej kobiety w kwestiach prawnych związanych chociażby z opieką nad małoletnimi dziećmi pokrzywdzonej.