Bank wiedzy:

Rewolucja w zakresie ochrony danych – szanse i zagrożenia

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy zmieniającej ponad 100 innych ustaw. To wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie.

Główne zmiany dotyczą:
- nowych zasad przetwarzania danych w firmach, mające ułatwić przepływ danych,
- rzeczywistego przestrzegania tych przepisów,
- nowych dokumentów, które firmy muszą stworzyć,
- wysokich kar za nieprzestrzeganie zasad,
- zasad kontrolowania i prowadzenia postępowań w tych sprawach,
- zasad akredytacji podmiotów certyfikujących uczestniczących w nowej procedurze certyfikacji.

Nasza Kancelaria organizuje wewnętrzne szkolenia dla firm – właśnie w zakresie nowych przepisów. Podobne szkolenie zrobiliśmy w dniu 21 czerwca 2017 roku. Link do relacji
ze szkolenia: https://www.facebook.com/grzybkowskiguzekjackowski/posts/1775165695834750