Bank wiedzy:

„Polski Ład” a składka zdrowotna

Korekta "Polskiego Ładu", dotycząca zasad rozliczania składki zdrowotnej, wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców. Nasz ekspert omawia wprowadzone modyfikacje.

W związku ze zmianami w przepisach "Polskiego Ładu", które weszły w życie 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy na podatku linowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej będą mogli uwzględnić składkę zdrowotną w swym rozliczeniu podatkowym. Co więcej, podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do podatkowych kosztów, bądź odliczyć ją od uzyskanego dochodu. Ograniczeniem jest jednak wartość odliczenia - maksymalnie 8 700,00 zł. Dobrą wiadomością jest jednak fakt, iż wartość ta będzie podlegać w przyszłości waloryzacji.

Co będzie jednak bardziej korzystne dla przedsiębiorców na tzw. „liniówce”? Z racjonalnego punktu widzenia umieszczenie składki zdrowotnej w kosztach. Dlaczego? Przedsiębiorca opodatkowany liniowo wykaże niższy dochód, przez co zapłaci nie tylko mniejszy podatek, ale także mniejszą kwotę z tytułu składki zdrowotnej. Kolejny plus takiego postępowania: przedsiębiorcy „na liniówce” będą mogli rozliczyć składkę zdrowotną nawet gdy ich roczne sprawozdanie finansowe z działalności wykaże stratę. Składki te zwiększą stratę, którą będzie można odliczyć np. w ciągu najbliższych kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych, z tym że kwota odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% tej straty. Co ważne, stanowisko to potwierdza Ministerstwo Finansów.

W przypadku „ryczałtu”, podatnik będzie mógł odliczyć zapłacone składki zdrowotne od przychodu. Zgodnie z nowelizacją „Polskiego Ładu”, przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem będzie mógł odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych (tzw. pomniejszenie przychodu).
Ostatnią grupą podatników, która skorzysta z możliwości odliczenia składki zdrowotnej są przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty podatkowej. Odliczeń będą jednak dokonywać od samego podatku, a wysokość tego odliczenia ma wynosić 19% zapłaconej składki zdrowotnej (tzw. pomniejszenie podatku).

Natomiast w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadzie skali podatkowej – wartość składki zdrowotnej nie będzie mogła stanowić dla nich kosztów uzyskania przychodu, jak również nie będzie podlegać odliczeniu. W zamian za to, podatnicy „na skali” podlegają co do zasady niższej stawce opodatkowania (zmiana pierwszego progu podatkowego z 17% na 12%) oraz nadal obowiązuje ich kwota wolna od podatku.

(opracował: Alan Dopieralski)