Bank wiedzy:

Podatek VAT będzie trafiał na specjalne konto - zapowiada ministerstwo

Resort finansów zapowiada, że już w maju przedstawi projekt nowelizacji wprowadzający w podatku VAT tzw. płatność podzieloną (split payment). Ma to być kolejny instrument uszczelniający system podatkowy. Wejdzie w życie na początku 2018 roku.

Płatność podzielona funkcjonuje już w niektórych krajach europejskich. Konstrukcja polega na założeniu dla przedsiębiorcy specjalnego rachunku bankowego. Płatności za faktury wystawiane przez przedsiębiorcę dokonywane są częściowo na jego rachunek bankowy – w kwocie netto, a częściowo - w kwocie obejmującej VAT, na specjalny rachunek bankowy oddany do dyspozycji urzędu skarbowego.

Dzięki temu mechanizmowi fiskus ma pewność, że podatek VAT trafi do budżetu. Z drugiej strony nabywca towarów i usług ma zyskać pewność, że płacąc przedsiębiorcy w ramach płatności podzielonej, nie będzie mieć kłopotów z odliczeniem VAT czy też z uzyskaniem jego zwrotu.

Wedle zapowiedzi resortu, początkowo system ma być dobrowolny, a jego obowiązkowe stosowanie ma być wprowadzane w tych branżach, które dotknięte są wyłudzeniami podatku. Wejście nowej regulacji w życie jest planowane na 1 stycznia 2018 roku.