Bank wiedzy:

Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Korzystanie z samochodu służbowego w celach służbowych i prywatnych a odliczanie podatku VAT.

Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza prawo przedsiębiorców do pełnego odliczenia VAT.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię Grzybkowski Guzek Jackowski podatnik będący spółką prawa handlowego wystąpił z wnioskiem o interpretację ws. odliczenia VAT od samochodów służbowych. We wniosku wskazał, że jego pracownicy korzystają z samochodów zarówno w celach służbowych, jak i w prywatnych, przy czym w zakresie użytku prywatnego ponoszą na rzecz pracodawcy odpłatność. Zdaniem podatnika, w tej sytuacji ma on prawo odliczenia całego VAT naliczonego przy nabyciu samochodów.

Fiskus się nie zgodził. Wskazał, że zasady używania samochodów przyjęte w firmie nie uzasadniają pełnego odliczenia VAT.

Wojewódzki sąd administracyjny przyznał rację podatnikowi. Zdaniem sądu przyjęte przez podatnika zasady używania pojazdów oraz procedury weryfikacji sposobu jego używania dają prawo pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.