Bank wiedzy:

Nowe rozwiązania podatkowe w "Nowym Ładzie"

Przed nami gruntowna zmiana „Polskiego Ładu”. Przede wszystkim będzie ona dotyczyć opodatkowania dochodów osobistych. W zamian za likwidację ulgi dla klasy średniej, otrzymamy tzw. skalę do 12% podstawy opodatkowania (obecnie pierwszy próg skali podatkowej wynosi 17%). Nie zmieni się jednak kwota wolna od podatku, która pozostanie na poziomie 30 000,00 zł.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2022 r. (RPU IX, poz. 2186) zakłada likwidację dość skomplikowanej instytucji tzw. ulgi dla klasy średniej. Powodem może być chociażby wąski zakres podmiotowy wykluczający z korzystania z ulgi np. zleceniobiorców i emerytów. Zastąpić ją ma obniżenie pierwszego progu podatkowego dla osób rozliczających się tzw. skalą podatkową - do 12% podstawy opodatkowania. Na marginesie należy wskazać, iż w momencie pisania tego tekstu (1 czerwca 2022 roku), pierwszy próg skali podatkowej wynosi 17%.

Zgodnie z wspomnianym projektem, podatek wyliczany według skali będzie wynosił 12% minus kwotę zmniejszająca podatek o 3 600,00 zł w przypadku podstawy opodatkowania do 120 000,00 zł. Natomiast w przypadku podstawy opodatkowania przekraczającej 120.000 zł - podatek będzie wynosić 10 800,00 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 000,00 zł. Niższy podatek będzie pobierany - co do zasady - już na etapie poboru zaliczek na podatek od dnia 1 lipca 2022 r. Co ważne, obniżona stawka podatku ma działać wstecz, czyli odnosić się także do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Podsumowując, ze zmiany skorzystają wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej. Niewątpliwie uprości to system podatkowy oraz kwestię rozliczania się poszczególnych osób, które wybrały wspomnianą metodę opodatkowania. Istotną kwestią pozostaje również fakt, iż zmianie nie ulegnie kwota wolna od podatku, która pozostanie na poziomie 30 000,00 zł.