Bank wiedzy:

Nasi specjaliści w miesięczniku Przetargi Publiczne

"Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę" - to najkrótsze podsumowanie interesującego artykułu, który ukazał się w specjalistycznym miesięczniku Przetargi Publiczne.

 

"Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę" - to najkrótsze podsumowanie interesującego artykułu, który ukazał się w specjalistycznym miesięczniku Przetargi Publiczne.

 

Autorami są radca prawny Marcin Szwanenfeld i adwokat Katarzyna Iwańska. W tekście odwołują się do sprawy prowadzonej w naszej Kancelarii.

Tekst artykułu (w dwóch częściach) znaleźć można TU i TU.