Bank wiedzy:

Ministerstwo Finansów i Rozwoju wskazuje przykładową listę czynności weryfikacyjnych

Trwają prace nad stworzeniem tzw. listy dobrych praktyk, której dopełnienie ma zapewnić podatnikom prawo odliczenia VAT. Jednocześnie Ministerstwo Finansów wskazuje przykłady działań, jakie powinien podjąć przedsiębiorca.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską, Ministerstwo wskazało na przykładowe działania, jakie podatnik może podjąć w ramach weryfikacji swojego kontrahenta. Wśród takich czynności wymieniono:
potwierdzenie statusu jako podatnika VAT oraz VAT UE na stronach internetowych Ministerstwa, złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 • weryfikacja podmiotu w bazie REGON,
 • dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” sprawdzenie czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów
  w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

sprawdzenie czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,

 • sprawdzenie czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,
 • zachowanie ostrożności, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, 
 • zachowanie rozwagi, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami z kategorii podwyższonego ryzyka (np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto),
 • sformalizowanie relacji z kontrahentami – wskazane jest, by każda umowa o współpracę z dostawcą była zawarta na piśmie,
 • zwrócenie się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • zabezpieczenie się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,
 • zażądanie dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzenie, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.