Bank wiedzy:

Koniec z papierowymi aktami osobowymi?

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przepisy te zezwolą pracodawcom na zastąpienie dotychczasowej, papierowej formy prowadzenia akt osobowych pracowników - formą elektroniczną.

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przepisy te zezwolą pracodawcom na zastąpienie dotychczasowej, papierowej formy prowadzenia akt osobowych pracowników - formą elektroniczną.

Nie jest jeszcze znana dokładna treść przepisów wykonawczych umożliwiających zmianę formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawców, ale już w tej chwili można założyć, iż pracodawcy będą uprawnieni do zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej na formę elektroniczną i ewentualnie z powrotem na formę papierową.

Skorzystanie z tych uprawnień będzie możliwe po spełnieniu przez pracodawcę szeregu warunków formalnych, dotyczących m.in. sposobu archiwizacji dotychczas prowadzonej dokumentacji pracowniczej oraz poinformowania pracowników o sposobie odbioru dotychczas przechowywanej dokumentacji pracowniczej.

(przygotował Robert Rudnicki)