Bank wiedzy:

Danina solidarnościowa - 4% nadwyżki ponad milion dochodów

W projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z 12 lipca 2018 roku można znaleźć założenia nowego podatku. Z projektu wynika, że danina znajdzie się w podatku od osób fizycznych. Daninę mają płacić osoby fizyczne, które w roku podatkowym (kalendarzowym) uzyskały dochody przekraczające kwotę milion złotych. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad milion złotych.

Daninę mają płacić osoby fizyczne, które w roku podatkowym (kalendarzowym) uzyskały dochody przekraczające kwotę milion złotych. Stawka daniny wynosi 4% od nadwyżki ponad milion złotych. Podstawą obliczenia daniny ma być suma dochodów podlegających łączeniu (stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, prawa majątkowe, działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz inne źródła), a także dochody z papierów wartościowych i działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo. Tym samym z podstawy opodatkowania wykluczone są dochody z tzw. odpłatnego zbycia nieruchomości oraz innych rzeczy (uzyskiwane poza działalnością gospodarczą).
Zapłata daniny następować ma do końca kwietnia następnego roku podatkowego w oparciu o składaną urzędowi skarbowemu deklarację.

Danina nie obejmie podatku dochodowego od osób prawnych. W obu jednak ustawach podatkowych przewiduje się możliwość ujęcia podstawowych składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kosztach uzyskania przychodu. Jednocześnie z kosztów uzyskania przychodu w podatkach PIT i CIT wyłączone zostaną składki na fundusz od nagród i premii wypłacanych gotówką. Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 stycznia 2019 roku.