Aktualności

Sądy unieważniają kredyty frankowe - kolejne wygrane kredytobiorców

Orzeczeniami na korzyść kredytobiorców kończą się kolejne sprawy w sądach. Wyroki stwierdzają że kredytodawca może żądać od kredytobiorcy jedynie zwrotu wypłaconej kwoty kapitału kredytu, bez dodatkowych odsetek. To dobra wiadomość dla klientów, którzy mogli obawiać się "kontrataku" ze strony banku.

Orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i TSUE jest korzystne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej.

W ostatnim czasie pojawiły się wyroki, zgodnie z którymi kredytodawca może żądać od kredytobiorcy jedynie zwrotu wypłaconej kwoty kapitału kredytu. Nie może jednak żądać od kredytobiorcy waloryzacji tej kwoty ani dochodzić roszczenia o tzw. „wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy”.

Jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy obawiając się pozwu banku wstrzymywali się z decyzją, aby wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie nieważności ich umowy kredytu.

W naszym zestawieniu zebraliśmy szereg zakończonych wygraną kredytobiorców spraw, które prowadzili nasi specjaliści: KLIKNIJ

Jednocześnie przypominamy, że eksperci Kancelarii są do Państwa dyspozycji i mogą przeanalizować umowy kredytowe i ocenić szanse w sporze z bankiem.