Aktualności

Kiedy sąd może orzec przepadek samochodu lub innego pojazdu?

W połowie marca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. W myśl zmodyfikowanych przepisów - sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa w ruchu lądowym. Zebraliśmy informacje na ten temat.

W jakiej sytuacji przepadek pojazdu będzie obligatoryjny, a w jakim przypadku sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku? Co w sytuacji pojazdu nie będącego własnością sprawcy albo co w sytuacji zbycia podlegającego przepadkowi pojazdu?

Informacje na ten temat zebraliśmy w opracowaniu w naszym banku wiedzy. Polecamy lekturę: KLIKNIJ