Aktualności

Działka 0,9 ha w Szczytnikach gm. Kórnik na sprzedaż

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Klause, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Klause Mirosław P.H.P.U. „Mir-Bud”, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki niezabudowanej działki o pow. 0,92 ha, znajdującej się w Szczytnikach, gm. Kórnik. Cena minimalna - 597 550 zł netto plus VAT.

Ogłoszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 135 i 136, o powierzchni 0,9224 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00056127/5.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 597.550,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100) złotych netto plus 23% podatku VAT.Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 70.300,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta 00/100) złotych.

Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2024 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2024 roku. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Link do ogłoszenia w pełnej treści, zamieszczonego w serwisie Gratka: https://gratka.pl/nieruchomosci/syndyk-sprzeda-niezabudowana-nieruchomosc-w-szczytnikach/oi/32993015